Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції

12.03.2018 13:05

Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі економіки, бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, аудиту, фінансової звітності, оподаткування та суміжних дисциплін взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації», яка відбудеться 17 - 18 травня 2018 року у Львові на базі Львівського торговельно-економічного університету.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем пов’язаних із удосконаленням і розвитком обліку, аналізу, контролю та оподаткування в умовах світових інтеграційних процесів, обмін досвідом наукових досліджень та публікація результатів наукових досліджень.

Детальніше: інформаційний лист у форматі .pdf