Запрошуємо на навчання за спеціальністю “Технології захисту навколишнього середовища”

04.07.2016 10:11

В університеті ліцензовано нову спеціальність “Технології захисту навколишнього середовища”.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1315л від 13.06.2016 року у Львівському торговельно-економічному університеті започатковано освітню діяльність зі спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища” галузі знань 18 “Виробництво та технології” першого (бакалаврського) рівня.

Освітня програма дозволить здобути соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові, загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні компетентності за допомогою використання новітніх методик викладання і сучасних освітніх технологій, а також практичної підготовки в провідних установах в Україні та за кордоном.

Бакалаври з технологій захисту навколишнього середовища спеціалізуються на аналізі мікробіологічних, хімічних і фізичних процесів у навколишньому середовищі; реалізують комплекс заходів, що виключають негативний вплив підприємств на навколишнє середовище; контролюють дотримання природоохоронного законодавства; беруть участь у проведенні екологічних експертиз; розробляють заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища; оцінюють промислові екологічні небезпеки і ризики тощо.

Перелік конкурсних предметів, з яких зараховуються бали сертифікатів ЗНО:

1. Українська мова;
2. Історія України;
3. Математика або Іноземна мова або Хімія або Біологія.

Довідки за телефонами:

Приймальна комісія: (032) 275-68-66; (032) 295-81-17.

Адреса приймальної комісії: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, кабінет 108.