Засідання тематичної секції наукової конференції на кафедрі менеджменту

13.05.2017 09:59

12 травня 2017 року на кафедрі менеджменту відбулося засідання тематичної секції «Сучасний стан, проблеми вітчизняного менеджменту і шляхи їх вирішення» в межах проведення щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів університету «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» Відкрив засідання секції завідувач кафедри, професор Єлейко В.І. Також з вітальними словами виступили заступник декана факультету ТУСО, доцент Миронов Ю.Б. та доцент Коцупей В.М.

На засіданні виступили: проф. Трут О.О. з доповіддю на тему «Еволюція наукових підходів до управління результативністю організацій»; проф. Скрипко Т.О. з доповіддю на тему «Організаційне забезпечення розвитку регіонального туризму згідно економіко центричної концепції рекреалогії»; Доц. Коцупей В.М. доповів про управлінські проблеми розвитку споживчої кооперації; доц. Свидрук І.І. з доповіддю на тему «Креативний менеджмент як ефективний інструмент регулювання діяльності організацій в умовах нестабільності національної економічної системи»; Доц. Колянко О.В. з доповіддю на тему «Використання жорсткої Waterfall та гнучкої Agile моделей управління проектами»; доц. Фединець Н.І. з доповіддю на тему «Ввідна послуга як інструмент залучення клієнтів вітчизняними підприємствами торгівлі».
За результатами заслуханих доповідей між учасниками засідання відбувалася активна наукова дискусія.