ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЛТЕУ

22.12.2017 18:08

28 грудня 2017 року 13:00 год., ауд. 314, вул. Туган-Барановського, 10

Порядок денний:

1. Обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад: директора Інституту економіки та фінансів, декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, декана юридичного факультету, декана факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Університету
Доп.: секретар конкурсної комісії Університету Притула Л.К.

2. Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: бухгалтерського обліку; фінансів, кредиту та страхування; менеджменту; туризму та готельно-ресторанної справи; митного та технічного регулювання; комп’ютерних наук
Доп.: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, проф. Бачинський В.І., завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування проф. Черкасова С.В., завідувач кафедри менеджменту, проф. Трут О.О., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, проф. Мізюк Б.М., завідувач кафедри митного та технічного регулювання, проф. Ємченко І.В., завідувач кафедри комп’ютерних наук, доц. Костенко А.В.
Гот.: кафедри бухгалтерського обліку; фінансів, кредиту та страхування; менеджменту; туризму та готельно-ресторанної справи; митного та технічного регулювання; комп’ютерних наук
Відп. за проект ухвали: перший проректор, проф. Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б., секретар вченої ради, проф.   Медвідь Л.Г.

3. Про стан виконання науково-дослідних тем кафедрами Університету та затвердження звітів за виконаними темами
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.
Гот.: завідувачі кафедр

4. Про стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр
Доп.: директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів
Гот.: випускові кафедри

5. Різне.Ректор                                                         проф. Куцик П.О.