ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЛТЕУ

16.05.2018 10:46

21 травня 2018 року 15:00 год., ауд. 314, вул. Туган-Барановського, 10

Порядок денний:

1. Про затвердження акредитаційних справ для здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти (за скороченим терміном навчання) за спеціальностями: 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”; 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” та ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”; 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”; 081 “Право” ОПП “Право”:

Доп.: завідувачі випускових кафедр. заступник керівника відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л.В.
Гот.: гаранти освітньо-професійних програм, випускові кафедри, відділ моніторингу якості освіти та акредитації

2. Розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.
Гот.: завідувачі кафедр, робочі групи із розгляду тем і науковий  відділ

3. Про профорієнтаційну роботу кафедр Університету у квітні-травні 2018 року
Доп.: директор ІЕтаФ і декани факультетів
Гот.: кафедри Університету

4. РізнеРектор                                                                                      проф. Куцик П.О.