ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ЛТЕУ

24.11.2017 21:20

30 листопада 2017 року 14:00 год., ауд. 314, вул. Туган-Барановського, 10

Порядок денний:

1. Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у жовтні-листопаді  2017 року
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, директор ІЕФ та декани факультетів
Гот.: приймальна комісія, дирекція інституту, деканати факультетів
Відп. за проект ухвали: відповідальний секретар приймальної комісії, Бойко Р.В.

2. Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: маркетингу, міжнародних економічних відносин, фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, теорії держави і права, товарознавства та технології непродовольчих товарів
Доп.: завідувач кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю.А., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доц. Полякова Ю.В., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, проф. Копилюк О.І., завідувач кафедри теорії держави і права, проф. Вдовичин І.Я., завідувач кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, проф. Пелик Л.В.
Гот.: кафедри маркетингу, міжнародних економічних відносин, фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, теорії держави і права, товарознавства та технології непродовольчих товарів
Відп. за проект ухвали: перший проректор, проф. Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б., секретар вченої ради, проф. Медвідь Л.Г.

3. Про результати контролю залишкових знань студентів і їх якості
Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю.
Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів

4. Про стан відображення публікацій професорсько-викладацького складу Університету у Google-академія та на електронних сторінках кафедр
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б., директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів
Гот.: завідувачі кафедр, науковий відділ
Відп. за проект ухвали: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.

5. Розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.
Гот.: завідувачі кафедр, робочі групи із розгляду тем і науковий відділ

6. Про розгляд та затвердження акредитаційних справ освітнього рівня бакалавра спеціальності 075 “Маркетинг” (напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”); освітнього рівня магістра спеціальностей 075 “Маркетинг” і 056 “Міжнародні економічні відносини”
Доп.: завідувач кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю.А., декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доц. Полякова Ю.В.,
Гот.: кафедри маркетингу та міжнародних економічних відносин

7. Різне.


Ректор                                                                                        проф. Куцик П.О.