Засідання вченої ради університету від 21 травня 2018 року

21.05.2018 17:01

21 травня 2018 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто питання освітнього процесу та профорієнтаційної роботи.

На засіданні затверджено акредитаційні справ для здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти (за скороченим терміном навчання) за спеціальностями: 071 “Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент” ОПП “Менеджмент”; 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство і торговельне підприємництво” та ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”; 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”; 081 “Право” ОПП “Право”.
З інформацією про профорієнтаційну роботу кафедр університету у квітні-травні 2018 року доповіли директор Інституту економіки та фінансів і декани факультетів. У виступах доповідачі відзначили, що за звітний період проведено низку заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2018 році. Це і проведення конференцій, спортивних та виховних заходів, а також низку безпосередніх зустрічей з потенційними абітурієнтами.
Після заслуханої інформації членами вченої ради відзначено на необхідності  продовжити співпрацю з керівниками загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних завдань та створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів якісної освіти у стінах університету.   
Також, членами вченої ради розглянуто і затверджено теми дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.