Засідання вченої ради університету від 28 грудня 2017 року

28.12.2017 11:00

28 грудня 2017 року в університеті відбулося засідання вченої ради, яке було останнім у 2017 році.

На засіданні відбулося обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад: директора Інституту економіки та фінансів, декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, декана юридичного факультету, декана факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій університету. За результатами голосування директором Інституту економіки та фінансів обрано доцента Т.О. Герасименко; деканом факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування обрано доцента В.В. Гаврилишина; деканом юридичног факультету обрано доцента О.С. Котуху, а деканом факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій – доцента Ю.В. Полякову.
З інформацією про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: бухгалтерського обліку; фінансів, кредиту та страхування; менеджменту; туризму та готельно-ресторанної справи; митного та технічного регулювання; комп’ютерних наук доповіли завідувачі кафедр. Виступаючим відзначено, що проектними групами кафедр розроблені та впроваджені в освітній процес освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які повною мірою характеризують загальні та специфічні підходи до провадження освітнього процесу; проведена значна робота із започаткування провадження підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії шляхом ліцензування; здійснено рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і визначено місце кафедри у загальному рейтингу інституту (факультетів) та університету в цілому.
Після заслуханої інофрмації вчена рада ухвалила: завідувачам кафедр особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці; залучати провідних фахівців-практиків при проведенні лекційних, практичних занять і майстер-класів для запровадження елементів дуальної освіти та створення каналів професійної та соціальної комунікації з випускниками, працедавцями та іншими зацікавленими особами. Викладачам кафедр: активізувати видання підручників та навчальних посібників із нових дисциплін, що включені до навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами; застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації навчання, зокрема, активно впроваджувати методики дуальної освіти, використовувати сучасні технології в освітньому процесі, які є прийнятними для підготовки висококваліфікованих кадрів освітнього рівня бакалавр та магістр;
Також на засіданні розглянуто: теми науково-дослідних робіт, які пропонуються виконувати в університеті з державною реєстрацією; стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр.
На завершення, ректор привітав членів вченої ради з наступаючим Новим 2018 роком та Різдвом Христовим і побажав щастя та добра, невичерпного життєвого оптимізму, а також наснаги для нових звершень на Благо України й рідної Alma-Mater!