Засідання вченої ради університету від 3 липня 2018 року

03.07.2018 19:31

03 липня 2018 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому підведено підсумки 2017-2018 навчального року та окреслено нові завдання на наступний навчальний рік.

З інформацією про використання віртуальних навчальних підприємств у практичній підготовці студентів університету виступила перший проректор університету, професор М.Ю. Барна. У виступі Марта Юріївна відзначила, що випусковими кафедрами Університету активно проводиться робота із створення та впровадження в освітній процес в якості практичної складової підготовки студентів віртуального навчального підприємства як однієї з найефективніших методик наближення середовища навчання до реальних умов роботи майбутніх фахівців.

В якості віртуального підприємства кафедрою маркетингу у навчальному процесі використовується програмна система “БЕСТ-Маркетинг”, яка надає зручний інструментарій оцінки ринкових позицій підприємства в умовах конкуренції. Кафедрою бухгалтерського обліку при навчанні студентів бакалаврського рівня використовуються два віртуальні підприємства: ПАТ “Автовектор” (основні види діяльності торгівля оптова, роздрібна, виробництво); ТОВ “ВМВ Компані” (торгівля оптова, роздрібна, виробництво). На базі цих віртуальних підприємств підготовлено комп’ютерний комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін "Облік у системі 1С: Підприємство" та "Облік у прикладних програмних рішеннях". При кафедрі фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу функціонує лабораторія інформаційних систем навчального банку “Академія”. Кафедрою підприємництва, торгівлі та логістики активно використовуються можливості щодо набуття навичок моделювання поточної господарської діяльності бізнес-структур з використанням мережі Інтернет, організації та документального відображення комерційних процесів за моделями “В2В” та “В2С”, аналізу методів і способів поведінки суб’єктів бізнесу в умовах сучасної конкуренції із застосування можливостей Інтернету. Кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи створене віртуальне навчальне готельно-ресторанне підприємство на основі програмного комплексу “Парус-Готель” та “Парус-Ресторан”. На кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування використовуються ситуаційні ігри та навчальні симуляції окремих етапів аудиторського процесу. В планах є розробка комп’ютерної симуляції аудиторського процесу, яка дозволить студентам виконувати типові функції учасників аудиту, як з боку аудиторської фірми, так і з боку замовника. Кафедра фінансів, кредиту та страхування працює над створенням віртуального підприємства у формі фінансової (аналітичної) компанії. Для цього викладачами кафедри розроблене програмне забезпечення для проведення комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: створити робочу групу з числа завідувачів випускових кафедр та гарантів освітніх програм із створення на платформі університету віртуального навчального підприємства з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів різних спеціальностей, що навчаються за різними освітньо-професійними програмами.

На засіданні обговорено порядок організації роботи та завдання інститутів, факультетів і кафедр університету у 2018-2019 навчальному році (доповідач: ректор, професор П.О. Куцик), а також розглянуто: результати анкетування студентів щодо оцінки роботи викладачів  та результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр університету (доповідач: перший проректор, професор М.Ю.Барна); результати роботи вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів (доповідачі: директор ІЕФ та декани факультетів); системність виконання ухвал вченої ради університету (доповідач: секретар вченої ради, професор Л.Г. Медвідь).

Також на засіданні відбулося представлення до вченого звання: професора ЛТЕУ, к.ю.н., доц. М. П. Федорова та доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н., доц. Ю. Б. Миронова.

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав присутніх із завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2017-2018 навчального року та побажав гарного відпочинку під час відпустки.