Засідання вченої ради від 2 липня 2020 року

03.07.2020 10:49

2 липня 2020 року в університеті відбулося засідання вченої ради в режимі on-line на якому обговорено підведено підсумки 2019-2020 навчального року та окреслено завдання на новий навчальний рік.

З інформацією про результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр університету доповіла заступник завідувача відділу моніторингу якості освіти та акредитації Колесник Л. В., яка відзначила, що по університету відбулося підвищення рейтингів викладачів багатьох кафедр у порівнянні з минулим роком, що пояснюється напруженою роботою  протягом навчального року у зв'язку з проходженням акредитації ОПП “Готельно-ресторанна справа” з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня; захистом докторських дисертацій, здобуттям вчених звань; збільшенням публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus або Web of Science та/або інших наукометричних базах; проходженням викладачами стажування в Україні та за кордоном, участю у зарубіжних конференціях, публікацією підручників і навчальних посібників та оновленням навчально-методичного забезпечення, у тому числі дистанційних курсів навчальних дисциплін.

Заслухавши та обговоривши інформацію вчена рада ухвалила: ректорату університету результати рейтингового оцінювання ефективності роботи враховувати при укладанні контрактів з науково-педагогічними працівниками, завідувачам кафедр – при розподілі навантаження на наступний навчальний рік; провести у вересні 2020 року опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності “Викладач очима студентів” в онлайн-режимі через базу навчально-наукового інформаційного інституту.

Також на засіданні обговорено: результати опитування випускників-здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2020 року випуску; результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг дистаційного навчання в університеті (доповідач: перший проректор, професор Барна М.Ю.).

Крім того, відбулося представлення та затвердження звітів за науково-дослідними темами кафедр університету з державною реєстрацією (доповідач: проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б.).

На завершення ректор університету, професор П. О. Куцик привітав членів вченої ради з завершенням навчального року, подякував за плідну роботу впродовж 2019-2020 навчального року та побажав гарного відпочинку під час відпустки.