Засідання вченої ради від 30 листопада 2017 року

30.11.2017 16:01

30 листопада 2017 року в університеті відбулося засідання вченої ради на якому розглянуто навчально-методичну та наукову діяльність вишу.

Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у жовтні-листопаді  2017 року доповіли відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Р.В. Бойко, директор Інституту економіки та фінансів й декани факультетів. У виступах доповідачі відзначили, що за звітний період проведено низку заходів з метою підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2018 році. Зокрема, з нагоди Міжнародного дня студента проведено “Благодійний ярмарок” та концертне ярмаркове дійство за участю студентів Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ, Львівського коледжу індустрії моди. Розроблено презентації та буклети спеціальностей університету, оновлено рекламні матеріали. Проведено низку профорієнтаційних заходів із потенційними абітурієнтами у школах і коледжах Західного регіону України.
Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: проводити разом із випускниками інституту (факультетів), студентами першого і старших курсів та потенційними абітурієнтами спільні заходи (конференції, круглі столи, ярмарки, спартакіади, тренінги, семінари, наукові дискусії, гуртки тощо) на основі ув’язки навчальних дисциплін, що вивчаються студентами в університеті із предметами, які вивчаються у школах, коледжах, тощо; постійно слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням електронних сторінок інституту, факультетів і кафедр університету з метою популяризації спеціальностей у середовищі потенційних абітурієнтів, які користуються мережею Інтернет і соціальними мережами;
З інформацією про стан відображення публікацій професорсько-викладацького складу університету у Google-академія та на електронних сторінках кафедр виступив проректор з наукової роботи, професор Б.Б. Семак. У  доповіді Богдан Богданович відзначив: впродовж останніх років суттєво посилилась вагомість наукометричних показників при виборі університету потенційними абітурієнтами, а також у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету. При оцінці ефективності наукової роботи вищих навчальних закладів на даний час широко застосовуються показники зазначені у бібліографічних та реферативних базах даних. Однією з найбільш відомих є реферативна база Google-академія (Google Scholar). На даний час усі наукові видання університету індексовані у базі Google-академія та всі наукові публікації викладачів, аспірантів та студентів у цих виданнях відповідно індексуються цією базою. Крім цього, публікації в усіх фахових наукових виданнях України, що розміщені у електронному каталозі на офіційному веб-сайті бібліотеки ім. Вернадського теж індексуються у базі Google-академія.
Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: до кінця 2017 року завершити роботу з створення всіма викладачами та аспірантами Університету Google-аккаунтів та їх реєстрації у базі Google-академія. Інформацію про наукові публікації, що наявні в Інтернеті, але не будуть ідентифіковані системою, ввести у ручному режимі.
Також на засіданні вченої ради розглянуто питання: про результати контролю залишкових знань студентів і їх якості (доповідач: перший проректор, професор М.Ю. Барна); про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 роки кафедр маркетингу, міжнародних економічних відносин, фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, теорії держави і права, товарознавства та технології непродовольчих товарів; про розгляд та затвердження акредитаційних справ освітнього рівня бакалавра спеціальності 075 “Маркетинг” (напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”); освітнього рівня магістра спеціальностей 075 “Маркетинг” і 056 “Міжнародні економічні відносини”.