Засідання Вченої ради

04.07.2013 14:04

4 липня 2013 року в академії відбулось засідання Вченої ради на якому було підведено підсумки 2012-2013 навчального року.

Відкриваючи засідання ректор академії, професор І.М. Копич привітав всіх присутніх з Міжнародним днем кооперації та побажав примножувати славні традиції кооперативної освіти.

На засіданні Вченої ради розглянуто та обговорено питання про підсумки роботи ДЕК для фахівців усіх кваліфікаційних рівнів і форм навчання та екзаменаційної сесії за результатами навчання у другому семестрі; про використання електронних ресурсів щодо інформування про наукові досягнення вчених академії. 

Про підсумки роботи спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій  за спеціальністю 08.00.03. – економіка та управління національним господарством (за видами економічної діяльності) та за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) заслухано доповідь голови ради, професора В. В. Апопія.

Також на засіданні вченої ради академії обговорено питання про основні завдання інститутів, факультетів і кафедр академії на 2013-2014 навчальний рік.