Затверджено нові стандарти вищої освіти

12.03.2020 17:05

Затверджено нові стандарти вищої освіти, які набувають чинності 2020/2021 навчального року, зі спеціальностей:

  • 051 Економіка (освітній рівень магістр);
  • 241 Готельно-ресторанна справа (освітній рівень бакалавр);
  • 292 Міжнародні економічні відносини (освітній рівень бакалавр);
  • 292 Міжнародні економічні відносини (освітній рівень магістр).

Інформацію про перелік затверджених стандартів вищої освіти зі спеціальностей, за якими готуються здобувачі вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті розміщено тут.