Зустріч із практиком-стейкхолдером

16.10.2020 17:18

15 жовтня 2020 року в університеті відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків «Облік і оподаткування» та «Фінанси, безпека, банківський та страховий бізнес» за сприяння керівників гуртків: доцента кафедри обліку, аналізу, контролю та оподаткування Чабанюк О. М. та доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування Мединської Т. В.

В межах заходу відбулася зустріч із випускником університету, практиком-стейкхолдером, завідувачем лабораторії економічних та товарознавчих досліджень Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Остапом Мирославовичем Кудлатим .
Під час зустрічі Остап Мирославович у презентаційній формі ознайомив студентів наукових гуртків із:

  • переліком нормативно-правових актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту та судових експертів;
  • особливостями експертизи документів про економічну діяльність підприємств та організацій;
  • основними завданнями та об’єктами проведення судово-економічних експертиз;
  • видами та характерними ознаками економічних експертиз: бухгалтерсько-податкового обліку, фінансово-господарської діяльності та фінансово-кредитних операцій.

Організатори заходу висловлюють щиру подяку Остапу Мирославовичу та керівництву Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за участь та можливість студентів ОПП: «Облік і оподаткування», «Фіскальне та митне адміністрування», «Фінанси, банківська справа та страхування» набути практичного досвіду організації та проведення судово-економічних експертиз.