Аспірантура і докторантура

Відділ аспірантури являється структурним підрозділом Університету, котрий очолює Осінська Оксана Богданівна.

Робота відділу аспірантури передбачає:

  • організацію роботи аспірантів, активне їх залучення до участі в науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах;
  • сприяння обміну досвідом, активній взаємодії та співпраці з викладачами і аспірантами інших вузів;
  • проведення аспірантських читань, що забезпечують всебічну оцінку виконання дисертаційних робіт, підвищують академічний рівень, сприяють дифузії наукових підходів та методів досліджень;
  • організація навчального процесу для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії.

Аспірантура функціонує за такими спеціальностями:

051 “Економіка”;
071 “Облік і оподаткування”;
072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;
073 “Менеджмент”;
075 “Маркетинг”;
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;
081 “Право”;
181 “Харчові технології”;
182 “Технологія легкої промисловості”;
241 “Готельно-ресторанна справа”;
242 “Туризм”;
292 “Міжнародні економічні відносини”.

Докторантура функціонує за спеціальностями:

051 “Економіка”;
071 “Облік і оподаткування”.

 

 

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221

тел.:
(032) 295-81-18;
097-188-59-75

E-mail: Osinska.oksanab@gmail.com

Бланки звіту для аспірантів

Скачати