Центр кооперативної науки

Центр кооперативної науки

Проведення наукових досліджень з кооперативної тематики у Львівській комерційній академії має значні традиції, оскільки в усі роки існування Академії вчені активно працювали над проблемами підвищення ефективності діяльності кооперативних підприємств, розроблялися стратегії та моделі трансформації споживчої кооперації у нових економічних умовах. На цьому грунті розпочато діяльність Центру кооперативної науки, до роботи якого активно долучилися фахівці з кооперативних досліджень та молоді вчені.

Керівником Центру було обрано Семіва Сергія Романовича, який закінчив у 1998 році Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». 

Тези конференції «Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації» (детальніше див. у форматі PDF). 
Фотозвіт з проведення тижня кооперативної науки у Львівській комерційній академії (детальніше див. у форматі PDF). 

Фотозвіт з проведення тижня кооперативної науки у Львівській комерційній академії (квітень 2012 р.) 

1. План проведення тижня кооперативної науки (див. у форматі PDF) у квітні попередньо був обговорений на розширеній нараді Центру кооперативної науки, яка відбулася 6 березня 2012 р. о 15.30 в Залі засідань Вченої Ради 

 На нараді було розглянуто такі питання: 

1. Шляхи реалізації календарного плану науково-практичних заходів (див. у форматі PDF), присвячених відзначенню Міжнародного року кооперації в Академії (див. у форматі PDF). 

2. Міжкафедральна та міждисциплінарна координація досліджень на кооперативну тематику.

3. Про роботу організаційного комітету з питань відзначення Міжнародного року кооперативів в Академії (див. у форматі PDF). 

1.1. Проректор з наукової роботи професор Шевчук В. О. (справа) та завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва проф. Апопій В. В. (зліва) обговорюють шляхи практичної реалізації календарного плану відзначення Міжнародного року кооперації у Львівській комерційній академії: 

Дослідження на кооперативну тематику:
 - збірник тез;
- кооперативні дослідження в 2011 році

1.2. Директор Центру кооперативної науки доцент Семів С. Р. (ліворуч) на засіданні наради: 

 

2. Розпочався тиждень кооперативної науки з презентації найважливіших наукових праць викладачів Академії на кооперативну тематику в понеділок 2 квітня 

2.1. Викладачі кафедри історії та політології Ю. Михальський (ліворуч) та В. Клок (праворуч) на виставці наукових праць:

2.2. Завідувач кафедри історії та політології професор Гелей С. Д. біля стенду наукових праць кафедри історії та політології:

Центральною подією тижня кооперативної науки стало пленарне засідання наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» «Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації» у вівторок 3 квітня (див. інформаційний лист у форматі PDF, див. програма у форматі PDF )

3.1. Відкрив пленарне засідання проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О., привітавши всіх присутніх з міжнародним роком кооперативів: 

3.2. Професор Шевчук В. О. виступив з доповіддю «Діяльність кооперативних організацій зарубіжних країн під час кризових явищ 2008-2009 років». У своїй доповіді професор Шевчук В. О. розглянув причини стійкості кооперативних організацій під час світової фінансової кризи, зупинився детальніше на стратегії діяльності кооперативних банків у кризовий період.

 3.3. Асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Тучковська І. І виступила з доповіддю «Інформаційна база вибору та реалізації конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України»: 

3.4. Директор Центру кооперативної науки доц. Семів С. Р. виступив з доповіддю «Фактори розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобалізації». У своїй доповіді він окреслив ключові тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху, проаналізував стратегії діяльності провідних кооперативів світу, розглянув діяльність європейських кооперативних інституцій. На завершення доповідач систематизував зарубіжний досвід розвитку кооперації і визначив напрями його адаптації в Україні: 

3.5. Доповідь доц. Семіва С. Р. викликала значну дискусію серед присутніх. Питання доповідачу задав завідувач кафедри аудиту проф. Рудницький В. С.: 

3.6. Питання задає проф. Озеран В. О.

3.7. Дискусію продовжили виступи проректорів академії. Проректор з навчально-виховної роботи проф. Гелей С. Д. у своєму виступі наголосив на необхідності адаптації зарубіжного досвіду розвитку кооперації у частині посилення її державної підтримки.

3.8. Також у дискусії взяв участь проректор з науково-педагогічної роботи проф. Скибінський С. В., який наголошував на необхідності посилення економічного потенціалу та конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації.

3.9. Перший проректор академії проф. Куцик П. О. у своєму виступі звернув увагу на необхідності адаптації споживчої кооперації до сучасних умов економічного життя і посилення її інтенсивного розвитку.

4. У цей же день (3 квітня) відбувся науковий семінар факультету МЕВ “Вплив кризових явищ 2008-2009 рр. на діяльність кооперативних організацій вропейських країн”

4.1. Відкрив семінар факультету МЕВ проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О., який наголосив на необхідності посилення кооперативної тематики у наукових дослідженнях вчених академії і вивченні зарубіжного досвіду функціонування кооперативів.

4.2. Доцент кафедри МЕВ Семів С. Р. виступив з доповіддю «Вплив світової фінансової кризи на діяльність споживчої кооперації України», у якій окреслив найсуттєвіші виклики кризи для системи споживчої кооперації, здійснив аналіз її сильних та слабких сторін, обґрунтував механізми протидії циклічним проявам світових криз у системі споживчої кооперації. 

4.3. Асистент кафедри МЕВ Макогін З. Я. виступила з доповіддю «Вплив світової фінансової кризи на діяльність кооперативів Китаю», в якій охарактеризувала особливості розвитку китайських кооперативів та особливості їх взаємодії з органами державного управління. 

5. Після пленарних виступів на конференції відбулися секційні засідання. Науковці Академії продовжили роботу у межах наступних секцій: 
 
1. Фінансове управління як інструмент стабільного розвитку кооперативів промислових країн. 
2. Пріоритети підвищення ефективності кооперативних підприємств в умовах посттрансформаційного розвитку економіки.
3. Аспекти маркетингової діяльності кооперативних підприємств у післякризовий період. </brp>4. Регіональна економічна політика Євросоюзу як чинник розвитку європейського кооперативного руху. 
5. Кооперативне право та кооперативний рух: історія, сучасність, перспективи. 
6. Актуальні проблеми диверсифікації конкурентоспроможної діяльності підприємств споживчої кооперації на вітчизняному ринку товарів та послуг. 
7. Висока якість непродовольчих товарів та харчових продуктів як важлива конкурентна перевага кооперативних підприємств. 
8. Проблеми обліку, аналізу і контролю діяльності кооперативних підприємств у сучасних умовах господарювання. 
9. Тенденції та перспективи розвитку кооперативних банківсько-кредитних установ в умовах глобалізації.
10. Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кооперативних підприємств та організацій.

Засідання секції кафедри регіональної академії «Регіональна економічна політика Євросоюзу як чинник розвитку європейського кооперативного руху» (04.05.2012 р.) 

У вступному слові завідувач кафедри регіональної економіки і керівник секційного засідання конференції доц. Ковтун О. І. зазначив, що «сьогодні роль кооперації та кооперативів в розвитку економіки ЄС і особливо її аграрного сектору за умов глобалізації економічного розвитку та агострення конкуренції є беззаперечною та ключовою. 

5.1. Доповідає завідувач кафедри доц. Ковтун О.І. на тему: «Кооперативний вектор регіональної економічної політики ЄС щодо розвитку агарного сектору: уроки для України»:

Далі доц. Ковтун О. І. виступив із запланованою доповіддю на тему «Кооперативний вектор регіональної економічної політики ЄС щодо розвитку агарного сектору: уроки для України», в якій він зокрема зазначив, що «вплив регіональної політики ЄС на соціально-економічний розвиток територіальних соціально-економічних систем місцевого та регіонального рівнів здійснюється в основному через підтримку кооперативного руху та стимулювання розвитку обслуговуючої кооперації шляхом кластеризації регіонального малого і середнього бізнесу (на противагу крупним холдингам), особливо в аграрному секторі економіки. 

Участь в роботі секції також прийняли доценти Килин О. В., Свелеба Н. А., Вірт М. Я. та асистент (аспірант) кафедри Герасимова І. І.

5.2. Доц. Свелеба Н.А. представила доповідь на тему: «Питання науково-виробничої кооперації в контексті регіональної економічної політики ЄС»: 

5.3. Доц. Килин О.В. представила доповідь на тему: «Фактор кооперації в регіональній економічній політиці ЄС щодо розвитку соціального партнерства в посткризовий період»: 

6. В межах тижня кооперативної науки відбулася студентська наукова конференція “Інституційні передумови успішного розвитку кооперативнихорганізацій європейських країн” (програма студентської конференції у форматі PDF). 

6.1. Проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О. та голова студентського наукового товариства Джуган Романна вітають учасників студентської онференції: 

6.2. Виступ студентки факультету МЕВ Соломії Олексин «Передумови становлення та розвитку міжнародного економiчного спiвробiтництва споживчоi кооперацii Украiни: інституцiональнi аспекти » 

6.3. Виступ студентки факультету МЕВ Ольги Гімаєвої «Діяльність об’єднання Єврокооп як чинник розвитку споживчої кооперації країн ЄС».

6.4. Виступ студента факультету МЕВ Юрія Швеця «Пріоритети співробітництва споживчої кооперації України з європейськими коопе-ративними інституціями»

6.5. Під час роботи студентської конференції 

Графік Святкування Міжнародного року кооперації в ЛКА у квітні 2012 року (детальніше див. у форматі PDF). 

Заходи з відзначення Міжнародного року кооперації в ЛКА (детальніше див. у форматі PDF). 

Кооперативні дослідження в 2011 (детальніше див. у форматі PDF). 

Наказ про проведення конференції (детальніше див. у форматі PDF).

Наказ про відзначення Міжнародного року кооперації в ЛКА (детальніше див. у форматі PDF). 

Постанова Укоопспілки про відзначення Міжнародного року кооперації (детальніше див. у форматі PDF). 

Перспективна тематика наукових досліджень Центру кооперативної науки Львівської комерційної академії (детальніше див. у форматі PDF). 

Перспективна тематика наукових досліджень Центру кооперативної науки Львівської комерційної академії по кафедрах (детальніше див. у форматі PDF). 

Наказ про створення Центру кооперативної науки (детальніше див. у форматі PDF).