Новини

Суспільство згуртує кооперація

Публікація в газеті «Вісті…» про круглий стіл у Львівській комерційній академії.

Детальніше link

Шлях до істини

Публікація в газеті «Вісті…» про круглий стіл у Львівській комерційній академії на тему “Економічна самоорганізація через кооперацію, як підґрунтя української державності: що маємо і що можемо”.

Детальніше link

Обговорено питання розвитку кооперації в Україні


29 травня 2015 року в залі засідань академії відбувся “круглий стіл” на тему “Економічна самоорганізація через кооперацію, як підґрунтя української державності: що маємо і що можемо”.

Організатори заходу – Львівська комерційна академія, редакція газети “Вісті Центральної спілки споживчих товариств України” та Стрийська кооперативна ініціатива.

Мета заходу – відверта розмова та аналіз ситуації із розвитком кооперації в Україні, пропозиції щодо системних змін, які дозволять використати наявний потенціал економічної самоорганізації через кооперацію.

Участь у  засіданні круглого столу взяли представники політики та громадськості, професорсько-викладацького складу академії та представники усіх видів кооперації України.

Учасники круглого столу обговорили питання, пов’язані із значенням та місцем кооперації в економічному розвитку держави, в її соціальній політиці, про співіснування держави та кооперації, а також напрями подальшого розвитку галузі.

Анонс. Спільна розмова задля спільної мети

Анонс круглого столу «Економічна самоорганізація через кооперацію як підґрунття української державності: що маємо і що можемо?» в газеті «Вісті …» від 21 травня 2015 р. link

Щорічна наукова конференція професорсько-викладацького складу Академії

12-13 травня 2015 року у Львівській комерційній академії відбулися пленарні та секційні засідання щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції». У ході роботи конференції активно презентувалися дослідження на кооперативну тематику.

Тематика доповідей учасників конференції на кооперативну тематику: link

Кооперативна тематика у новому випуску Віснику Львівської комерційної академії (Серія Гуманітарні науки)

Вийшов з друку дванадцятий випуск Віснику Львівської комерційної академії (Серія Гуманітарні науки). У віснику опубліковано такі статті на кооперативну тематику:

1. Панфілова Т. О. Громадянське суспільство в Західній Україні (20-30 роки ХХ століття): аграрно-промислові та фінансово-кредитні структури.

2. Крюков А. В. Аграрне питання в українській громадсько-політичній думці Галичини міжвоєнного періоду.

3. Вісин В. В. Періодична преса як джерело дослідження кооперативного руху на Волині у 1861-1939 рр.

4. Біла О. Г. Ефективність використання фінансового потенціалу – шлях до економічних реформ у системі споживчої кооперації України.

5. Семів С. Р. Історичні та інституційні передумови розвитку економічного співробітництва споживчої кооперації України у межах ЄС.

6. Ленартович О. Ю. Рецензія на монографію Вісина В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині XIX – першій третині XX ст.

Кращі студенти кооперації поїдуть до США

З метою подальшого розвитку міжнародних зв’язків вищих навчальних закладів Укркоопспілки із зарубіжними навчальними закладами 8 квітня 2015 р. відбулася офіційна зустріч керівництва Укркоопспілки із представниками Американського університету Гірне (США).

Детальніше: див. публікацію в газеті «Вісті …».

Науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки

Відповідно до розпорядження Правління Укоопспілки від 11.03.2015 № 4-р “Про проведення Дванадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки” 28 квітня 2015 р. буде проведена студентська науково-практична конференція “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”.

Детальніше: link

Розпорядження про проведення конференції: link

Зразок оформлення тез: link

Захист дисертації на кооперативну тематику

4 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Cирветник-Царій Валентини Вікторівни на тему “Управління економічним потенціалом кооперативної роздрібної торгівлі в Україні” (науковий керівник:  перший проректор, доцент кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії,  доцент М. Ю. Барна).

Детальніше: link

Публікація другого спільного наукового збірника Львівської комерційної академії та Казанського кооперативного інституту

У відповідності з договором про співробітництво між Львівською комерційною академією та Казанським кооперативним інститутом Російського університету кооперації вдруге опубліковано матеріали спільної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасного фінансового менеджменту».

Звернення Ректора Казанського кооперативного інституту до учасників конференції у форматі pdf. link.

Текст збірника у форматі pdf. link.

Кооперативна тематика у наукових дослідженнях вчених Львівської комерційної академії у 2014 р.

У 2014 р. активізувались процеси підготовки науково-дослідних тем та публікації наукових праць, що охоплюють різнопланові питання діяльності та розвитку споживчої кооперації України та кооперативних структур загалом.
Детальніше: link

У червні 2014 р. у м. Казань (Російська Федерація) у відповідності з договором про співробітництво між Львівською комерційною академією та Казанським кооперативним інститутом Російського університету кооперації буде проведено спільну міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин між ланками сучасної фінансової системи». У підготовці та організації конференції активну участь взяв Центр кооперативної науки ЛКА. У роботі міжнародної конференції від ЛКА взяли участь 6 учасників - аспіранти та молоді вчені Академії.

Тематика доповідей вчених ЛКА на міжнародній конференції у Казані:

 • Руда Г.Н. аспирантка кафедры финансов и кредита ЛКА        "Финансовое обеспечение деятельности акционерных обществ в условиях рыночной экономики"
 • Кубай М.-М. В. аспирантка кафедры финансов и кредита ЛКА "Идентификация рисков и угроз долговой безопасности Украины"
 • Новинюк Е.В. соискатель кафедры экономической теории ЛКА  "Оценка влияния трудового потенциала на объем привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы Украины"
 • Осадчук Ю.Н. аспирантка кафедры финансов и кредита ЛКА "Финансовое планирование как элемент финансового менеджмента в потребительской кооперации"
 • Чуй И.Р. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита ЛКА                                                             "Макроэкономические векторы внешнего долга Украины"
 •  Вирт Н.Я. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита ЛКА                                                                              "Финансово-кредитные отношения в оптовой торговле: преимущества и недостатки"

Детальніше про конференцію у форматі PDF.

Захід, що об’єднав і Схід, і Захід

23-24 квітня 2014 року на базі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу відбулася Одинадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». У роботі конференції прийняли активну участь студенти Львівської комерційної академії. Відкрила конференцію директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директор НМЦ «Укоопосвіта» Лідія Войнаш. У своєму привітальному слові Лідія Герасимівна побажала присутнім плідної роботи під час конференції, яка є заходом, що об’єднав і Схід, і Захід. 

Детальніше див. публікацію у газеті «Вісті …» 

24 квітня 2014 року в ЛКА відбулися пленарне та секційні засідання щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу «Шляхи стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі значним борговим навантаженням». У ході роботи конференції активно презентувалися дослідження на кооперативну тематику. 

Тематика доповідей учасників конференції на кооперативну тематику:

Секція «Актуальні аспекти розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту в сучасних економічних умовах»

 •  к.е.н., доц. Бачинський В.І. Актуалізація механізму контролю в кооперативних системах 
 •  асист. Попітіч Т.В. Особливості організації бухгалтерського обліку в споживчій кооперації 

Секція «Розвиток національної економіки за умов глобалізації економічного розвитку»

 •  к.е.н., доц. Вербова О.С. Кооперативний сектор західного регіону України: історія та сучасні тенденції розвитку 

Секція «Вплив зовнішньоекономічних чинників на функціонування внутрішнього ринку»

 • к.е.н., доц.. Семів С.Р. Кооперативні механізми стійкого розвитку АПК України 

Секція «Актуальні проблеми правового регулювання у сучасній Україні»

 • к.ю.н., доц. Передрієнко В.О. Система кооперативного законодавства

Видатний науковець Іван Патер високо оцінив монографію «Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення»

Видатний український науковець, доктор історичних наук, професор, завідувач відділенням новітньої історії Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Іван Патер у своїй рецензії на монографію «Споживча кооперація України»: від зародження до сьогодення» високо оцінив роботу українських кооператорів під час підготовки такої ґрунтовної праці. Детальніше у форматі pdf.

Науковець Львівської комерційної академії став учасником робочої групи

Науковець Львівської комерційної академії став учасником робочої групи, яка працюватиме над  розробкою заходів соціально-економічного розвитку споживчої кооперації України на 2014-2015 роки

Згідно з постановою Правління Укркоопспілки від 20.11.2013 р.  директора Центру кооперативної науки доцента Семіва С. Р. залучено у склад робочої групи з підготовки Плану заходів соціально-економічного розвитку споживчої кооперації України на 2014-2015 роки. Детальніше у форматі pdf.

 

Публікація спільного наукового збірника Львівської комерційної академії та Казанського кооперативного інституту

У відповідності з договором про співробітництво між Львівською комерційною академією та Казанським кооперативним інститутом Російського університету кооперації опубліковано матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин між ланками сучасної фінансової системи». Детальніше у форматі pdf.

Звернення Львівської комерційної академії до вищих кооперативних навчальних закладів Російської Федерації 

Детальніше у форматі pdf.

Одинадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки” “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”

Студентів Львівської комерційної академії запрошено до участі в Одинадцятій науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки”  “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, що відбудеться 23–24 квітня 2014р. базі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу.

Детальніше у форматі pdf.

Співробітництво у сфері кооперативної науки

Між Центром кооперативної науки Львівської комерційної академії та Полтавським регіональним центром досліджень і сприяння розвитку кооперації  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» укладено домовленість про наукове співробітництво. Головними напрямами співробітництва визначено:

- проведення спільних наукових досліджень та реалізація дослідницьких проектів;

- активізація взаємних публікацій у наукових збірниках Львівської комерційної академії та Полтавського університету економіки і торгівлі, зокрема у електронному журналі «Українська кооперація»;

- надання взаємного доступу до баз наукових публікацій на кооперативну тематику.

Детальніше   про Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації у форматі pdf.

Презентація нового номера Вісника ЛКА (серія економічна)

14 листопада 2013 р. о 15.30 науково-дослідна частина Львівської комерційної академії спільно з центром кооперативної науки провели презентацію нового номера Вісника ЛКА (серія економічна), повністю присвяченого науковим дослідженням на кооперативну тематику. Збірник був виданий за результатами науково-практичної конференції, в якій в межах 10 секцій взяли учать 133 учасника. Всього у збірнику було представлено 18 публікацій від 23 авторів. 

У вступному слові до присутніх проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О. наголосив на необхідності активізації досліджень на кооперативну тематику та доцільності впровадження їх у навчальному процесі. Зважаючи на активізацію євроінтеграційних процесів в Україні, особлива увага повинна приділятися аналізу зарубіжного досвіду розвитку кооперативного руху та його адаптації до вітчизняних умов в різних секторах економіки. На презентації виступив директор центру кооперативної науки доц. Семів С. Р., який проінформував присутніх про хід досліджень на кооперативну тематику у розрізі факультетів, інститутів та кафедр Академії, наголосив на доцільності посилення міжкафедральної та міждисциплінарної координації досліджень на кооперативну тематику та їх впровадження у навчальному процесі. Доповіді викликали жваву дискусію серед присутніх, які запропонували дієві напрями та механізми активізації розвитку кооперативної науки у наступному році.  

Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення

До друку готується друге видання колективного  монографічного дослідження відомих науковців, працівників системи споживчої кооперації про історію системи та її вплив на економіку держави.

Влітку цього року вперше в Україні на світ з’явилося унікальне видання, колективне монографічне дослідження «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення». Монографія одразу знайшла свого читача, адже весь тираж розійшовся миттєво, тому йде підготовка другого видання цієї унікальної та корисної для розвитку споживчої кооперації розвідки.

Детальніше див. публікацію газеті «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» № 45 (1118) від 7 листопада 2013 року. 

14 листопада 2013 р. о 15.30 у Залі засідань Вченої Ради (вул. Туган- Барановського, 10, кім. 314) відбудеться презентація нового номера Вісника ЛКА (серія економічна), повністю присвяченого науковим дослідженням на кооперативну тематику. 

Програма презентації:
1. Презентація статей та оформлення Вісника.
2. Інформація про хід досліджень на кооперативну тематику у розрізі факультетів, інститутів та кафедр Академії.
3. Міжкафедральна та міждисциплінарна координація досліджень на кооперативну тематику та їх впровадження у навчальному процесі.
4. Окреслення завдань для кафедр щодо розвитку кооперативної науки у наступному році.  

Загін науковців збільшився

У Полтавському університеті економіки і торгівлі захищено кандидатську дисертацію Владислава ГОНЧАРЕНКА на тему «Управління бізнес-процесами організації споживчої кооперації». Детальніше у повідомленні у газеті «Вісті Центральної спілки споживчих товариств».

Детальніше у форматі PDF.

Кооперативна тематика у наукових дослідженнях вчених Львівської комерційної академії у 2012 р.

У 2012 р. активізувались процеси публікації наукових праць, що охоплюють різнопланові питання діяльності та розвитку споживчої кооперації України та кооперативних структур загалом:
 - історичні аспекти становлення західноукраїнської кооперації;
 - розвиток сучасної споживчої кооперації України;
 - функціонування кооперативних банків;
 - розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств споживчої кооперації;
 - маркетингові дослідження кооперативних підприємств;
 - шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України.
Детальніше у форматі PDF.

У Львові готується до друку енциклопедія споживчої кооперації України

У Львові готується до друку унікальна праця – монографія «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення». Над її створенням працювало 16 науковців з усієї країни, серед яких Голова Правління Укоопспілки Владислав Гончаренко, вчені Львівської комерційної академії, Полтавського університету економіки і торгівлі та Вінницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Унікальність видання в тому, що воно охоплює історію споживчої кооперації в Україні від появи перших споживчих товариств до характеристики сучасних кооперативних організацій. Упродовж 5 років автори опрацювали матеріали 12 вітчизняних архівів, численні наукові дослідження не лише українських, а й російських, польських, англійських, німецьких та інших зарубіжних вчених. Викликає захоплення глибокий історіографічний аналіз праць попередників, ретельно складені іменний та географічний покажчики, ошатне, зі смаком, оформлення.

Цю книгу сміливо можна назвати енциклопедією споживчої кооперації. У ній подано найважливіші документи (закони, статути). Енциклопедичний характер носять також біографічні довідки найвидатніших діячів вітчизняного кооперативного руху. Фундаментальне видання, що охоплює 976 сторінок, містить майже 700 унікальних світлин, значна частина яких вперше введена в науковий обіг.

Детальніше див. публікацію в газеті «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск» № 12-13 (1085-1086) від 22 березня 2013 року.

18 – 19 квітня 2013 року на базі Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу відбулася Десята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”. У роботі конференції взяли активну участь студенти Львівської комерційної академії. 

Детальніше про конференцію у форматі PDF.

11 квітня 2013 р. у м. Казань (Російська Федерація) у відповідності з договором про співробітництво між Львівською комерційною академією та Казанським кооперативним інститутом Російського університету кооперації було проведено спільну міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми фінансово-кредитних відносин між ланками сучасної фінансової системи». У підготовці та організації конференції активну участь взяв Центр кооперативної науки ЛКА. У роботі міжнародної конференції віл ЛКА взяли участь 12 учасників, які представили 9 доповідей. 

Тематика доповідей вчених ЛКА на міжнародній конференції у Казані:

1.Вовчак О. Д., Андрейкив Т. Я. «Повышение роли банков в экономическом развитии страны» - тематическое направление «Отношения субъектов хозяйствования с финансовыми посредниками».
2.Рущишин Н. М., Онишко О. С. Факторы влияния на инновационно-инвестиционную деятельность торговых предприятий. - тематическое направление «Финансовые отношения между субъектами хозяйствования»
3.Чикита И. Б. Местные бюджеты – политико-экономическая сущность в условиях представительской демократии. - тематическое направление «Межбюджетные отношения»
4.Крамченко Р. А. Финансовые отношения между субъектами хозяйствования - тематическое направление «Финансовые отношения между субъектами хозяйствования»
5.Сокульський В. М. Отношения субъектов хозяйствования с финансовыми посредниками в Украине - тематическое направление «Отношения субъектов хозяйствования с финансовыми посредниками».
6.Скрипко Т. О. Расчетно-платежная дисциплина как инструмент эффективных финансовых отношений между субъектами малого бизнеса – тематическое направление «Финансовые отношения между субъектами хозяйствования» – тематическое направление «Финансовые отношения между субъектами хозяйствования»
7.Белей А. И. Формирование бюджета торгового предприятия – тематическое направление «Финансовые отношения между субъектами хозяйствования»
8.Ящук В.И. Финансовая безопасность предприятий ритейла – тематическое направление «Финансовые отношения между субъектами хозяйствования»
9.Семив С. Р., Семив Г. А. Механизмы финансирования поставок светлых нефтепродуктов в сельскохозяйственной кооперации европейских стран – тематическое направление «Проблемы финансирования кооперативной деятельности»

Детальніше про конференцію у форматі PDF.

3-4 квітня 2013 року в ЛКА відбулися пленарне та секційні засідання наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” "Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України". В ході роботи конференції активно презентувалися дослідження на кооперативну тематику. 

Тематика доповідей учасників конференції на кооперативну тематику:

Секція «Фінансові інститути і фінансові ринки: посткризові трансформації»

 - к.е.н., доц. Чуй І.Р.
Преференційні податкові режими для кооперативних підприємств Європейського союзу
 - ст. викл. Дрівко М.М.
Фінансові проблеми споживчої кооперації в умовах економічної кризи
 - асп. Осадчук Ю.М.
Оцінка динаміки діяльності споживчої кооперації України в посткризовий період

Секція «Пріоритети та напрями розвитку підприємств у післякризовому періоді»

 - к.е.н., проф. Міценко Н.Г.,
 - к.е.н., доц. Лупак Р.Л.
Формування конкурентних переваг підприємств споживчої кооперації

Секція «Післякризові пріоритети зовнішньоекономічного сектора економіки України»

 - к.е.н., доц.. Семів С.Р.
Напрями посилення ефективності ЗЕД підприємств споживчої кооперації у посткризовий період

Секція «Реалізація маркетингових засад у процесі відновлення економіки України»

 - Ванівський М.М.
Реформування споживчої кооперації як запорука її розвитку на сучасному етапі

Секція «Розвиток економічних систем у період фінансово-економічної кризи і після кризовий період»

 - к.е.н., доц. Вербова О.С.
Значення досвіду Західноукраїнського міжвоєнного коопетаративного менеджменту для сучасної України

Студенти вивчають досвід  іспанських кооперативів

29 листопада 2012 року у Львівський комерційній академії відбувся круглий стіл студентів на тему «Іспанський кооператив Mondragon як зразок дієвості кооперативної моделі у глобалізованій економіці». Цей захід був приурочений до святкування Міжнародного року кооперативів, який проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН та відзначається згідно Плану заходів Укоопспілки з святкування у 2012 році Міжнародного року кооперативів в Україні. Організаторами круглого столу виступили Центр кооперативної науки Львівської комерційної академії та студентське наукове товариство імені М. Туган-Барановського.

Як зазначив директор Центру кооперативної науки доцент Семів С. Р., тема круглого столу була обрана не випадково. По-перше, в сучасних умовах зростає актуальність наукових досліджень сучасного кооперативного руху і можливостей його адаптації на вітчизняному ґрунті. По-друге, іспанський кооператив «Мондрагон» сьогодні є провідним виробничим кооперативом світу з річним оборотом понад 23 млрд доларів,  об’єднує понад 20 тисяч членів та має у своїй структурі виробничі підприємства, промислові, сільськогосподарські та обслуговуючі  кооперативи, споживче товариство, коперативні школи та широку мережу виробничих представництв за кордоном.

Під час круглого столу студенти виступали з доповідями та обговорювали історичний досвід та різноманітні аспекти діяльності іспанського кооперативу. Зокрема, студент 5 курсу факультету МЕВ Швець Юрій виступив з доповіддю про сучасні тенденції розвитку кооперативного руху у країнах Європи і місце іспанських кооперативів у цих процесах, студенти 4 курсу факультету МЕВ Шевчук Соломія та Іванишин Ольга у своїх доповідях проаналізували  історичний досвід зародження та розвитку кооперативу Mondragon  та ефективність його діяльності  під час фінансової кризи та у посткризовий період. З доповідями також виступили студенти інституту економіки та фінансів, факультету менеджменту та товарознавчо-комерційного факультету, які зупинились на проблемах товарної та асортиментної політики, моделі маркетингу, менеджменту та фінансового управління іспанського кооперативу.

Виступи викликали жваве обговорення та дискусію серед присутніх студентів та викладачів. Присутні неодноразово наголошували на необхідності використання позитивного досвіду іспанського кооперативу у системі споживчої кооперації. Із завершальним словом виступив проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О., який відзначив високий рівень проведених студентами наукових досліджень та наголосив на необхідності відчутної активізації наукових досліджень міжнародного кооперативного руху, зокрема у напрямі підвищення фундаментальності у здійснюваних дослідженнях, посилення практично-орієнтованого аналізу, впровадження кооперативної тематики у навчальному процесі, популяризації отриманих наукових результатів у засобах масової інформації. Проведений круглий стіл мав значний позитивний  резонанс в академії і тому його учасниками було прийнято  рішення і надалі періодично проводити такі наукові заходи, присвячені аналізу сучасного зарубіжного досвіду розвитку кооперації.  

Проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О. виступає перед учасниками круглого столу

Під час роботи круглого столу

Архів новин

Фотогалерея

Перейти