Вісник ЛТЕУ. Технічні науки. (Print) - ISSN 2522-1221, (Online) - ISSN 2522-123X

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221

тел.:
(032) 295-81-18

(097) 55-38-220

e-mail:
redactorlka(at)gmail.com