Вісник ЛТЕУ. Технічні науки. ISSN 2522-1221 (Print), ISSN 2522-123X (Online)

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221

тел.:
(032) 295-81-18

(097) 55-38-220

e-mail:
redactorlka(at)gmail.com