Research Activity Planning and Reporting

2018 рік

 • Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України І–ІІ рівнів акредитації «Обліково-аналітичне забезпечення в Управлінні діяльністю підприємств в Умовах трансформації національної Економіки» Детальніше матеріали конференції.PDF
 • Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика». Детальніше матеріали конференції.PDF
 • VІIІ  міжнародна  науково-практична  інтернет конференція "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя"Детальніше матеріали конференції.PDF
 • План проведення наукових заходів Львівського торговельно-економічного університету на 2018-2019 н.р. Детальніше .PDF
 • Звіт про наукову роботу Львівського торговельно-економічного університету за 2017-2018 навчальний рік. Детальніше .PDF
 • Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету на тему: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. Детальніше Матеріали конференції .PDF
 • Програма конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету на тему: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. Детальніше Програма конференції .PDF
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”. Детальніше матеріали конференції.
 • Програма ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”. Детальніше програма конференції.

2017 рік

 • Презентація наукового звіту ЛТЕУ за 2017 календарний рік. Детальніше .PDF
 • Звіт про наукову роботу Львівського торговельно-економічного університету за 2017 навчальний рік. Детальніше .PDF
 • Програма VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих  вчених «Сучасний стан та пріоритети  модернізації фінансово - економічної  системи України»  Детальніше .PDF
 • Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих  вчених «Сучасний стан та пріоритети  модернізації фінансово - економічної  системи України»  Детальніше .PDF
 • Матеріали V Міжнародної науково - практичної конференції «Інновації в управлінні асортиментом ,  якістю та безпекою товарів і послуг» Детальніше .PDF
 • Программа міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах" Детальніше .PDF
 • Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах" Детальніше .PDF
 • План проведення наукових заходів Львівського торговельно-економічного університету на 2017-2018 н.р. Детальніше .PDF
 • Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету на тему: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”. Детальніше Матеріали конференції .PDF

2016 рік

Більш детальна інформація тут.

2015 рік

на тему:"Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції".

Більш детальна інформація тут.

Матеріали конференції в PDF форматі.

Contacts

Address: 10, Tuhan-Baranovskyi Str., Room 221

Telephone: (032) 295-81-18

e-mail: naukovyy(at)gmail.com