Студентське наукове товариство імені М.І. Туган-Барановського

Голова СНТ ЛТЕУ

 • Раделицька Софія

E-mail: radelitska03@gmail.com
Контактний тел.: + 380680576532

Заступник голови СНТ ЛТЕУ

 • Козловська Ірина

E-mail: irunakozlovska@gmail.com
Контактний тел.: + 380991278296

Голова СНТ ЛТЕУ Факультет економіки та управління:

 • Середич Марія

е-mail: meriseredysh@gmail.com
тел.: +380630738132

Заступник голови СНТ ЛТЕУ Факультет економіки та управління:

 • Голдак Соломія

е-mail: solomiya.goldak@ gmail.com
тел.: +380634770403

Голова СНТ ЛТЕУ факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Власюк  Данило

е-mail: vlasiuk.dv@gmail.com
тел.: +380956627593

Заступник голови СНТ ЛТЕУ факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Войцеховська Ганна-Ніколь

e-mail: 7.12.2004.hnhn.hnv@gmail.com
тел.: +380677669828

Голова СНТ ЛТЕУ юридичного факультету:

 • Васинчик Марта

e-mail: martavasunchuk@gmail.com
тел.: +380956043830

Заступник голови СНТ ЛТЕУ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

 • Мацура Уляна

е-mail: matsurau9@gmail.com
тел.: +380969908512

Голова СНТ ЛТЕУ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій:

 • Соловій Христина

е-mail: hristinasolovii07@gmail.com  
тел.: + 380968291867

Заступник голови СНТ ЛТЕУ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

 • Шевчук Діана

 е-mail: nedianadiana@gmail.com
тел.: +380987290484

Студентське наукове товариство імені М.І. Туган-Барановського Львівського торговельно-економічного університету – це  об’єднання студентів Університету з метою всебічного розвитку їх наукової, винахідницької та творчої діяльності, координації студентської наукової роботи у інститутах та на факультетах, а також налагодження тісних зв'язків і проведення спільної наукової діяльності з студентськими організаціями інших вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Створення СНТ стало відображенням прагнень студентів створити наукову організацію у складі Університету, що допомагала б їм реалізовувати науковий потенціал, удосконалювати навчальний процес та робити його більш цікавим, корисним та практично орієнтованим, а також набувати нового досвіду та закладати міцний фундамент знань та навичок на майбутню перспективу. Члени СНТ поширюють серед студентів Університету актуальну та корисну інформацію щодо міжнародного навчально-наукового обміну, участі у кафедральних наукових гуртках, студентських наукових  форумах та семінарах, засіданнях «круглих столів», конференціях та інших наукових заходах різного рівня, а також виступають організаторами цих заходів.

До складу СНТ Університету входять представники Інституту економіки та фінансів, факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій та юридичного факультету. Керівництво СНТ Університету працює для виконання наступних завдань:

 • сприяти забезпеченню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, формувати коло вмотивованих молодих вчених з перспективами подальшого співробітництва в галузі наукових досліджень;
 • допомагати та всебічно підтримувати талановиту, зацікавлену розвитком науки студентську молодь, сприяти  її творчим пошукам та дослідженням;
 • залучати широке коло студентів до наукової діяльності;
 • сприяти формуванню особистості дослідника, сучасного молодого вченого з широким та прогресивним світоглядом;
 • організовувати та сприяти розвитку студентського науково-культурного співробітництва на національному та міжнародному рівні;
 • забезпечувати обмін інформацією між студентами і молодими науковцями з різних країн;
 • поширювати актуальну інформацію про проведення різного роду конференцій, конкурсів, семінарів та інших наукових заходів;
 • пропагувати наукові досягнення студентів та викладачів Університету на національному та міжнародному рівнях, підвищувати престиж Університету.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, каб. 221

тел.:
+380939213510

e-mail:
syzonenko980@ukr.net

web-сторінка:
http://sntlac.wordpress.com/
Офіційна сторінка у соцмережі: http://www.facebook.com
Не офіційна сторінка у соцмережі: http://www.facebook.com

Фотогалерея

Перейти