Студентське наукове товариство імені М.І. Туган-Барановського

Голова СНТ ЛТЕУ

 • Кук Мирослава

e-mail: mirakuk@ukr.net

Контактний телефон: 0688973141

Заступник голови СНТ ЛТЕУ Інституту економіки та фінансів :

 • Піддубний Богдан

e-mail: Bogdan2000poddubny@gmail.com

Контактний телефон: 0935428410

Голова СНТ ЛТЕУ факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Кушнір Анжеліка

e-mail: kushnir.anzhelicka@gmail.com

Контактний телефон: 0939013736 або 0956541039

Заступник голови СНТ ЛТЕУ факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Гузій Анна

e-mail: guzy025@gmail.com

Контактний телефон: 0959145262 або 0682867222

Голова СНТ ЛТЕУ юридичного факультету:

 • Ватраль Марія

e-mail: vatralmaria@gmail.com

Контактний телефон: 0986567128

Заступник голови СНТ ЛТЕУ юридичного факультету:

 • Кошовий Владислав

e-mail: VladKoshoviy@gmail.com

Контактний телефон: 0954333418 або 0957087344

Голова СНТ ЛТЕУ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій:

 • Проць Оксана

e-mail: Prots.oksanka@yahoo.com

Контактний телефон: 0634054349

Заступник голови СНТ ЛТЕУ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

 • Струтинська Тетяна

e-mail: tetjana00iris@gmail.com

Контактний телефон: 0934756332

СНТ діє з метою всебічного розвитку наукової, винахідницької та творчої діяльності студентів, координації роботи на факультетах, а також налагодження тісних зв'язків і проведення спільної наукової діяльності з науковими студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів.
Створення СНТ стало відображенням прагнень студентів створити наукову організацію у складі Університету, що допомагала б реалізовувати науковий потенціал, робити навчальний процес більш цікавими, корисними, а також набувати нового досвіду та закладати фундамент на майбутню перспективу. Також СНТ випускає щорічний вісник, де талановиті студенти можуть друкувати свої роботи безкоштовно, що в даний момент є немаловажливим.

СНТ складається з 4 факультетів ЛТЕУ та працює для виконання наступних завдань:

 • – сприяти забезпеченню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, формувати коло молодих вчених з перспективами подальшого співробітництва в галузі наукових досліджень;
 • – допомагати та всебічно підтримувати талановиту, зацікавлену розвитком науки, студентську молодь у їх творчих пошуках та дослідженнях;
 • – залучати широке коло студентів до наукової діяльності;
 • – сприяти формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом;
 • – організовувати та сприяти розвитку міжвузівськоro та міжнародного науково-культурного співробітництва;
 • – забезпечувати обмін інформацією між студентами і молодими науковцями різних країн; надавати інформацію про проведення різного роду конференцій, конкурсів, семінарів;
 • – активізовувати співпрацю між студентами і викладачами;
 • – розвивати практичні навики студентів та сприяти їх реалізації;
 • – підіймати престиж ЛТЕУ та підтримувати престижність ВНЗ.

Контакти

адреса:
вул. Братів Тершаківців 2, ауд 311

тел.:
0988086124

e-mail:
yaruna1995@gmail.com

web-сторінка:
http://sntlac.wordpress.com/
Офіційна сторінка у соцмережі: http://www.facebook.com
Не офіційна сторінка у соцмережі: http://www.facebook.com

Фотогалерея

Перейти