Д 35.840.01 Економіка та управління національним господарством

АНТОНЮК Наталія Анатоліївна

Тема: Антикризове управління національною економікою в умовах децентралізації.

Дата захисту: 25 серпня 2020 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МОРЩАВКА Юрій Олександрович

Тема: Забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки.

Дата захисту: 10 грудня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МОЙСЕЄНКО Ігор Валентинович

Тема: Управління соціальною відповідальністю підприємництва в умовах трансформаційної економіки України.

Дата захисту: 13 листопада 2019 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ШЕВЧИК Богдан Михайлович

Тема: Соціокультурні чинники розвитку національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи.

Дата захисту: 13 листопада 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТЕСЛЯ Алла Ігорівна

Тема: Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку інтелектуального капіталу за умов трансформації в економіці України.

Дата захисту: 12 листопада 2019 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РЕЙКІН Віталій Самсонович

Тема: Детінізація національної економіки в умовах невизначеності

Дата захисту: 12 листопада 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТРУТ Ольга Олексіївна

Тема: Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади.

Дата захисту: 08 жовтня 2019 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

СВИДРУК Ірена Ігорівна

Тема: Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації.

Дата захисту: 02 липня 2019 р. об 12.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МОРОЗ Світлана Геннадіївна

Тема: Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в Україні.

Дата захисту: 01 липня 2019 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КОРЧИНСЬКИЙ Іван Осипович

Тема: Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки.

Дата захисту: 01 липня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КАЛЬНИЦЬКА Марина Анатоліївна

Тема: Стратегія та механізми системної модернізації соціальної сфери економіки України.

Дата захисту: 11 червня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МЕЛЬНИК Юрій Миколайович

Тема: Регулювання розвитку промисловості у національній економіці: теорія і методологія.

Дата захисту: 10 червня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ІЛЬЧИШИН Степан Михайлович

Тема: Торгівля як елемент структури туристичного кластеру та її розвиток в Україні.

Дата захисту: 21 травня 2019 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МЕЛЬНИК Ірина Миколаївна

Тема: Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу.

Дата захисту: 21 травня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЯРОВА Юлія Михайлівна

Тема: Формування та реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях.

Дата захисту: 02.04.2019 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БІЛЕЦЬКА Ірина Мирославівна

Тема: Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах.

Дата захисту: 02.04.2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ОЛЕКСИН Соломія Мирославівна

Тема: Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі.

Дата захисту: 20.11.2018 р. об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

АВГУСТИН Руслан Ростиславович

Тема: Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України.

Дата захисту: 20.11.2018 р. об 10 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРИЩУК Діана Валеріївна

Тема: Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 24.10.2018 р  об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БУБЛИК Ліля Ярославівна

Тема: Організаційно-економічний механізм державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України.

Дата захисту: 24.10.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ДУМИЧ Наталія Богданівна

Тема: Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки України.

Дата захисту: 23.10.2018 р. об 15 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТУРЯНСЬКИЙ Юрій Іванович

Тема: Стабілізація розвитку національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання.

Дата захисту: 23.10.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУЧЕР Роман-Даниїл Аскольдович

Тема: Державне регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України.

Дата захисту: 05.07.2018 р  об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПАВЛОВА Марина Борисівна

Тема: Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі.

Дата захисту: 05.07.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЖИХАРЦЕВА Олена Олександрівна

Тема: Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем.

Дата захисту: 04.07.2018 р. об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РІЗНИК Дмитро Васильович

Тема: Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу.

Дата захисту: 04.07.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РУБІШ Іван Іванович

Тема: Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках.

Дата захисту: 04.05.2018 р  об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПІДЛИПНА Радміла Петрівна

Тема: Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України.

Дата захисту: 04.05.2018 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БАБЕНКО Олена Миколаївна

Тема: Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства.

Дата захисту: 03.05.2018 р  об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРИГОР’ЄВ Геннадій Степанович

Тема: Державне регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія.

Дата захисту: 03.05.2018 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ІЛЬЧЕНКО Діана Анатоліївна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу.

Дата захисту: 19.12.2017 р. об 11.00 год.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

СТЕФАНИШИН Оксана Борисівна

Назва дисертаційної роботи: Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 19.12.2017 р. об 14.00 год.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТИТАРЕНКО Ірина Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої кооперації

Дата захисту: 06 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МІШУК Ігор Пилипович

Назва дисертаційної роботи: Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі

Дата захисту: 06 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЧЕРКАСОВА Світлана Василівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні

Дата захисту: 04 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МИРОНОВА Мар’яна Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: Оцінювання інтегральної ефективності функціонування виробничих систем

Дата захисту: 04 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТРОХИМЕЦЬ Олена Іванівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання ринку соціально-орієнтованих товарів та послуг в Україні

Дата захисту: 05 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЛИТВИН Олена Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності державної інвестиційної політики в Україні

Дата захисту: 05 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КЛЕПАНЧУК Ольга Юріївна

Назва дисертаційної роботи: Податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України

Дата захисту: 01/03/2017

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУКЕЛЬ Галина Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Організаційні основи результативності функціонування аграрного бізнесу в Україні

Дата захисту: 01/03/2017

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РИБЧИНСЬКА Ольга Ромуальдівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання ринку відновлюваних джерел енергії в енергозалежних країнах

Дата захисту: 28/02/2017

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КЛІПКОВА Оксана Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку підприємств

Дата захисту: 28/02/2017

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГЕРШУНЕНКО Юлія Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Експортний  потенціал сфери виробництва як фактор підвищення  рівня безпеки національної економіки

Дата захисту: 06/12/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАРКУША Олександр Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання кредитної кооперації України

Дата захисту: 06/12/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КІРЖЕЦЬКА Марія Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки харчової промисловості України.

Дата захисту: 18/10/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ОСАДЧУК Юлія Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації.

Дата захисту: 18/10/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

БЕЗПАРТОЧНИЙ Максим Григорович

Назва дисертаційної роботи: Концептуальні засади функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 14/09/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: доктора  економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

СМЕНТИНА Наталія Валентинівна

Назва дисертаційної роботи: Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем.

Дата захисту: 13/09/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КОВАЛЬЧУК Світлана Петрівна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій.

Дата захисту: 21/06/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГЛУЩЕНКО Олександр Іванович

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств.

Дата захисту: 21/06/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата  економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf      
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАЙВАНОВИЧ Наталія Василівна

Назва дисертаційної роботи: Стратегія розвитку бізнес-суб’єктів в системі дистрибуції.

Дата захисту: 17/05/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ОРЛИК Ілона Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 17/05/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

АНДРІЇВ Наталія Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Державна політика формування конкурентного підприємства в системі внутрішньої торгівлі України.

Дата захисту: 20/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

НАДІЄВЕЦЬ Людмила Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання фінансового посередництва у господарській системі України.

Дата захисту: 20/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРАДЮК Наталія Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної відповідальності торговельних підприємств.

Дата захисту: 19/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ФЕДИК Ольга Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Механізми залучення в обіг товарних ресурсів сільськогосподарської продукції господарств населення.

Дата захисту: 19/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПЕТРИНКА Вікторія Юріївна

Назва дисертаційної роботи: Формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств України на основі енергозбереження.

Дата захисту: 16/03/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРОМКО Лілія Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Формування системи мотивування персоналу підприємств роздрібної торгівлі на засадах поведінкового підходу.

Дата захисту: 15/03/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 − економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

МИРОНОВ Юрій Богданович

Назва дисертаційної роботи: Cтабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування в умовах макроекономічної нестабільності.

Дата захисту: 15/03/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ХИЖА Наталія Мирославівна

Назва дисертаційної роботи: Регуляторна цінова політика держави у роздрібній торгівлі.

Дата захисту: 22/12/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУЗНЄЦОВ Едуард Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні.

Дата захисту: 22/12/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КОВАЛЬ Людмила Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Управління ресурсними ринками в аграрному секторі національної економіки.

Дата захисту: 18/11/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МІЦЕНКО Наталія Григорівна

Назва дисертаційної роботи: Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації.

Дата захисту: 17/11/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГУРАЛЬ Наталія Романівна

Назва дисертаційної роботи: Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств.

Дата захисту: 20/10/2015

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЦАП Михайло Васильович

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні.

Дата захисту: 20/10/2015

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАНСЬКИЙ Володимир Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Механізм функціонування національного ринку туристичних  послуг (на прикладі республіки Білорусь).

Дата захисту: 16/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ПАВЛЕНЧИК Наталія Федорівна

Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методологічні основи функціонування ринку сільськогосподарської продукції.

Дата захисту: 15/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МАНДРИК Оксана Ярославівна

Назва дисертаційної роботи: Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням роздрібних торговельних підприємств.

Дата захисту: 16/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ДМИТРЕНКО Інна Андріївна

Назва дисертаційної роботи: Структурні трансформації роздрібної торгівлі України.

Дата захисту: 15/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf