К 35.840.03 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

МУЛІНСЬКА Галина Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів

Дата захисту: 22/05/2019

Назва спеціальності: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КІЙКО Юрій Тарасович

Назва дисертаційної роботи: Внутрішній аудит діяльності банків: організаційно-методичне забезпечення

Дата захисту: 22/05/2019

Назва спеціальності: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЛЕВКОВИЧ Андрій Васильович

Назва дисертаційної роботи: Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами виробничих підприємств

Дата захисту: 06/07/2018

Назва спеціальності: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МЕЛЕХ Ярослав Романович

Назва дисертаційної роботи: Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів футбольних клубів

Дата захисту: 22/06/2018

Назва спеціальності: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf