Робота спеціалізованих вчених рад з проведення разового захисту ступеня доктора філософії

ДФ 35.840.002

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Штець Тетяни Федорівни

Тема “Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України”.

Спеціальність 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 31 березня 2021 р. о 1100 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.002 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212

  • Анотація
  • Наказ МОН
  • Повідомлення
  • Дисертація
  • Відгуки опонентів
  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

ДФ 35.840.001

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Журибіди Наталії Романівни

Тема: “Формування системи економічної безпеки банків України”.

Спеціальність: 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 27 листопада 2020 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.001 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212