Робота спеціалізованих вчених рад з проведення разового захисту ступеня доктора філософії

ДФ 35.840.001

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Журибіди Наталії Романівни

Тема: “Формування системи економічної безпеки банків України”.

Спеціальність: 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 27 листопада 2020 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.001 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212

Штець Тетяни Федорівни

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Штець Тетяни Федорівни

Тема “Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України”.

Спеціальність 051 “Економіка”.

  • Анотація
  • Наказ МОН
  • Повідомлення
  • Дисертація
  • Відгуки опонентів
  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації