Робота разових спеціалізованих вчених рад з проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії

ДФ 35.840.002

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Штець Тетяни Федорівни

Тема “Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України”.

Спеціальність 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 31 березня 2021 р. о 1100 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.002 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212

У  зв’язку  із  запровадженням  на  Львівщині  “червоного”  рівня епідеміологічної  небезпеки  засідання  спеціалізованої  вченої  ради ДФ 35.840.002 Львівського торговельно-економічного університету з проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Штець Тетяни Федорівни на тему “Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України”, спеціальність 051 “Економіка” переноситься і відбудеться 23 квітня 2021 р. об 11.00 год за адресою: 79005, м. Львів, вул. М.Туган-Барановського, 10, ауд. 212

ДФ 35.840.001

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Журибіди Наталії Романівни

Тема: “Формування системи економічної безпеки банків України”.

Спеціальність: 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 27 листопада 2020 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.001 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212