Бойко Руслан Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, відповідальний секретар Приймальної комісії, сертифікований аудитор

ORCID ID: 0000-0002-4044-0217
Researcher ID: F-2597-2019

Освіта вища: закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” і здобув кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.

Аспірантуру Львівської комерційної академії закінчив за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)».

Викладацьку діяльність розпочав у 2001 році асистентом кафедри аудиту Львівської комерційної академії. Після чого працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, заступника директора Інституту економіки та фінансів з навчально-методичної роботи ЛТЕУ. На даний час відповідальний секретар Приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету.

В якості лектора читає курси "Основи оподаткування", "Контроль в бюджетних установах", "Аудит", "Ревізія і контроль" для студентів різних спеціальностей та форм навчання.

Практичний досвід отримав працюючи на посадах бухгалтера, фінансового аналітика, головного бухгалтера, фінансового директора та директора будівельних, аудиторсько-консалтингових компаній.

Останній час працює над удосконаленням курсів "Основи оподаткування", "Контроль в бюджетних установах", "Ревізія і контроль" та займається проблематикою, пов’язаною з методологією та організацією контролю, досліджує його теоретичні та практичні аспекти.

Автор більш як шістдесяти наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.

Одноосібно та у співавторстві опублікував навчальні посібники, серед яких:

Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. - 372 с.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність. навч. посібник / В. І. Лемішовський, А. М. Дідик, Гаращенко В.І., Р. Л. Хом'як, В. І. Воськало, О. С. Лемішовська, В. С. Мохняк, Л. П. Мороз, Р. В. Бойко. За ред. Лемішовського В.І. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 1024 c.

Основні наукові праці за останні роки:

 • Бойко Р. В. XBRL - відкритий стандарт подання ділової інформації: світові та українські тенденції // Р. В. Бойко / Аудитор України. - 2019 р. - № 1 - 2 (278 - 279). – 120 с. – С. 46-50.
 • Бойко Р. В. XBRL – digital standard for financial reporting submission / Р. В. Бойко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. - 2018 р. - Вип. 56. – С. 161-166. - 172 с.
 • Бойко Р.В. Облікові нюанси ведення лісового господарства: шукаємо відповіді на важливі питання / М.Ю. Чік, Р.В. Бойко // Аудитор України. - 2017 р. - № 10 (263). – С. 35-39.
 • Бойко Р.В. Внутрішній контроль в інформаційній системі управління будівельною компанією // Р. В. Бойко / Міжнародний науковий журнал "Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації". – Тернопіль : СМП "Тайп", 2016. – Вип. 4. – 130 с. - С. 102-108.
 • Бойко Р.В. Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко, М.Ю. Чік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 10. – С. 35-42.
 • Бойко Р.В. Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 8-9. – С. 34-38.
 • Бойко Р.В. Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект / Р.В. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2014, № 44. - 176 с. – С. 169-172.
 • Бойко Р.В. Види рішень у внутрішньому аудиті // О.М. Бунда, Р.В. Бойко / Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: [зб. наук. пр.]. – Львів: ЛУБП, 2010. – 388с. – С. 61-64.
 • Бойко Р.В. Початкова стадія аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.М. Бунда, /Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси».- Луцьк: ЛНТУ, 2010 р. - № 7 (25) – Ч.1. - 556 с. – С. 109-115.
 • Бойко Р.В. Економічна сутність і співвідношення понять „господарські ризики”, „економічні ризики” та „підприємницькі ризики” // О.І. Юсипович, Р.В. Бойко / Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – Вип.. 11. – 278 с. – С. 162-168.
 • Бойко Р.В. Організація проведення аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.І. Юсипович / Економічний аналіз. Зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010р. – № 6. – С. 379-382.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України