Бойко Руслан Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, відповідальний секретар Приймальної комісії, сертифікований аудитор

ORCID ID: 0000-0002-4044-0217
Researcher ID: F-2597-2019

Освіта вища: закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” і здобув кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.

Аспірантуру Львівської комерційної академії закінчив за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)».

Викладацьку діяльність розпочав у 2001 році асистентом кафедри аудиту Львівської комерційної академії. Після чого працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, заступника директора Інституту економіки та фінансів з навчально-методичної роботи ЛТЕУ. На даний час відповідальний секретар Приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету.

В якості лектора читає курси "Основи оподаткування", "Контроль в бюджетних установах", "Аудит", "Ревізія і контроль" для студентів різних спеціальностей та форм навчання.

Практичний досвід отримав працюючи на посадах бухгалтера, фінансового аналітика, головного бухгалтера, фінансового директора та директора будівельних, аудиторсько-консалтингових компаній.

Останній час працює над удосконаленням курсів "Основи оподаткування", "Контроль в бюджетних установах", "Ревізія і контроль" та займається проблематикою, пов’язаною з методологією та організацією контролю, досліджує його теоретичні та практичні аспекти.

Автор більш як шістдесяти наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.

Одноосібно та у співавторстві опублікував навчальні посібники, серед яких:

Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. - 372 с.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність. навч. посібник / В. І. Лемішовський, А. М. Дідик, Гаращенко В.І., Р. Л. Хом'як, В. І. Воськало, О. С. Лемішовська, В. С. Мохняк, Л. П. Мороз, Р. В. Бойко. За ред. Лемішовського В.І. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 1024 c.

Основні наукові праці за останні роки:

 • Бойко Р. В. XBRL - відкритий стандарт подання ділової інформації: світові та українські тенденції // Р. В. Бойко / Аудитор України. - 2019 р. - № 1 - 2 (278 - 279). – 120 с. – С. 46-50.
 • Бойко Р. В. XBRL – digital standard for financial reporting submission / Р. В. Бойко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. - 2018 р. - Вип. 56. – С. 161-166. - 172 с.
 • Бойко Р.В. Облікові нюанси ведення лісового господарства: шукаємо відповіді на важливі питання / М.Ю. Чік, Р.В. Бойко // Аудитор України. - 2017 р. - № 10 (263). – С. 35-39.
 • Бойко Р.В. Внутрішній контроль в інформаційній системі управління будівельною компанією // Р. В. Бойко / Міжнародний науковий журнал "Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації". – Тернопіль : СМП "Тайп", 2016. – Вип. 4. – 130 с. - С. 102-108.
 • Бойко Р.В. Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко, М.Ю. Чік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 10. – С. 35-42.
 • Бойко Р.В. Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 8-9. – С. 34-38.
 • Бойко Р.В. Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект / Р.В. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2014, № 44. - 176 с. – С. 169-172.
 • Бойко Р.В. Види рішень у внутрішньому аудиті // О.М. Бунда, Р.В. Бойко / Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: [зб. наук. пр.]. – Львів: ЛУБП, 2010. – 388с. – С. 61-64.
 • Бойко Р.В. Початкова стадія аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.М. Бунда, /Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси».- Луцьк: ЛНТУ, 2010 р. - № 7 (25) – Ч.1. - 556 с. – С. 109-115.
 • Бойко Р.В. Економічна сутність і співвідношення понять „господарські ризики”, „економічні ризики” та „підприємницькі ризики” // О.І. Юсипович, Р.В. Бойко / Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – Вип.. 11. – 278 с. – С. 162-168.
 • Бойко Р.В. Організація проведення аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.І. Юсипович / Економічний аналіз. Зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010р. – № 6. – С. 379-382.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен