Калайтан Тетяна Вікторівна

Калайтан Тетяна Вікторівна

ORCID ID: 0000-0003-4774-4990
Researcher ID: F-5828-2019

Калайтан Тетяна Вікторівна у 1992 році закінчила з відзнакою інженерно-економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту. Педагогічний стаж більше 20 років. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Облік та аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування”. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту 

Доцент Калайтан Т.В. є заступником завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування з навчально-методичної роботи.

Калайтан Т. В. є автором більш як тридцяти наукових праць. Основні наукові праці з питань обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств ресторанного господарства, контролінгу. Викладає дисципліни “Аналіз господарської діяльності”, “Контролінг”.

Калайтан Т. В. є також автором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України / Т. В. Калайтан: навчальний посібник. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 252с.

Наукові праці у фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз  за останні  роки

1. Калайтан Т. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу на підприємствах ресторанного господарства / Т.В. Калайтан  // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - Випуск 34. - Львів : ЛКА, 2011. - С. 89-92. (0,33 др. арк.).

2. Калайтан Т. В. Концепція контролінгу інновацій / Т.В. Калайтан   // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – С. 68-170.

3. Калайтан Т. В. Організація обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності в умовах трансфертного ціноутворення / Т.В. Калайтан   // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Випуск 47.-Львів : ЛКА, 2015. - С. 47-53. (1,36 др. арк.).

4. Калайтан Т. В. Концепція побудови інтегрованої інформаційної системи обліку та аналізу фінансових результатів у ресторанному господарстві / Т.В. Калайтан, Р.К. Шурпенкова // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – №52.- Львів: вид-во ЛТЕУ, 2017. - С.88-94.

5. Калайтан Т. В. Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства. Соціально-економічні  проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць / Р.К. Шурпенкова, Т.В. Калайтан / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2017.- Вип.  2 (124 ) - С.147-150.. Наукометрична база Index Copernicus International (ICI).

6.Калайтан Т. В. Передумови впровадження контролінгу в споживчій кооперації України // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – №55.- Львів: вид-во ЛТЕУ, 2018. - С.100-105. Наукометричні бази Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory.

7. Калайтан Т.В. Генезис та розвиток концепції контролінгу / Т.В. Калайтан // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Львів: вид-во ЛТЕУ, 2018. – Вип. 56. - С.166-171. Наукометричні бази Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus.

8.Калайтан Т.В.  Інструменти контролінгу підприємств ресторанного господарства / Т.В. Калайтан // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – Вип. 23 – С.82-86. Наукометричні бази Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus.

9. Kalaitan T.  The Development of Electronic Securities Trading as a Means of Increasing the Investment Activity of Citizens / S.Cherkasova T.Kalaitan, N.Yarochevych //   Advances in Economics, Business and Management Research, - 2019. - Vol.81. - P.57-62 DOI: 10.2991/mtde-19.2019.11 Наукометрічна база Web of Science.

10.Калайтан Т.В. Резерви зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т.В. Калайтан, Р.К. Шурпенкова, О.М. Сарахман  Калайтан // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019. – Вип. 24 – С.97-102. Наукометричні бази Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus.

11. Калайтан Т.В. Управлінський облік як один з напрямів удосконалення вітчизняної системи обліку / Р.К. Шурпенкова, О.М. Сарахман, Т.В. Калайтан // Вісник Університету банківської справи. – Київ: видавництво ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. - № 1 (34).– С.86-92.  Фахове видання. Наукометричні бази: Index Copernicus, CiteFactor Academic Scientific Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, Google Scholar.

Доцент Калайтан Т.В. є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій:

1.    Калайтан Т.В. Особливості використання функціонально-вартісного аналізу в процесі інноваційної діяльності підприємств / Т.В. Калайтан // “Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 29 березня 2013р., м. Львів. – С.148-149.

2.     Калайтан Т.В. Особливості економічного аналізу інноваційної діяльності / Т.В. Калайтан // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Львів, 28 лютого 2014 р., Львів, 2014. – С.37-39.

3.    Калайтан Т.В. Підходи до оцінки рівня доходності центрів відповідальності підприємств ресторанного господарства / Т.В. Калайтан // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія», м.Львів, 12-13 травня 2015р., Львів, 2015. – С.259-260.

4.    Калайтан Т.В. Маржинальний аналіз як основний інструмент контролінгу на підприємствах ресторанного господарства / Т.В. Калайтан // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 31 березня 2016 р.  Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2016. – С.117-119.

5.    Калайтан Т. В. Основні завдання та функції фінансового контролінгу / Т.В. Калайтан // Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Львів, 24 травня 2017 р., Львів, 2017. - С. 135-138.

6.    Калайтан Т. В. Контролінг в інноваційній діяльності підприємства / Т.В. Калайтан  // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету   Львів, 11-12 травня 2017 року. – Львів, 2017. – С. 314-316.

7.    Калайтан Т.В. Оцінка ефективності центрів відповідальності в системі контролінгу локальних інвестицій / Т.В. Калайтан // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету, м. Львів 10-11 травня 2018 року. – Львів, 2018. – С.137-138.

8.    Калайтан Т.В. Ключові показники результативності в системі контролінгу підприємств ресторанного господарства // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах : матеріали конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ, м. Львів 15-17 травня 2019 року. – Львів, 2019. – С. 105-106.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України