Пігош М.А.

старший викладач кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail: pigoshmm73@gmail.com

Рік народження – 1973

Науково-педагогічна біографія
У 2000 році закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Філософіяˮ і отримав кваліфікацію “Філософ. Магістр філософіїˮ.
2000-2004 рр. - навчання в аспірантурі.
З 2005 р.- працював асистентом і старшим викладачем кафедри філософії і культури.
З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – старший викладач кафедри історії і філософії.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Філософія.
2. Логіка.
3. Культурологія.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0001-7802-0755
Researcher ID: F-9179-2019

Автор та співавтор більш як 50 наукових та навчально-методичних праць. Серед них: Ісихазм у творчості Паїсія Величковського // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2003. Вип. 5. – С. 165-173.; Моральний ідеал у поглядах Паїсія Величковського // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 24. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2004. – С. 119-125.; Філософія неоплатонізму та її вплив на вчення Паїсія Величковського // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 14 / Відп. ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К.: Віпол, 2004. – С. 29-35.; Паїсій Величковський і його ставлення до філософії // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2005. Вип. 7. – С. 122-131.; Неоплатонізм в українській філософській думці // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 7. – С. 104-108.; Антропологічний характер релігійно-філософського вчення Паїсія Величковського // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: “ІНТАС”, 2011. – Вип. 54. – С. 153-161.

Протягом 2015-2019 рр.:
1. Пігош М. А. Паїсій Величковський та святоотецька антропологія Східної патристики / М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 122 (7). – 452 с. – С. 269-273.
2. Пігош М. А. Логіка дискурсу М. Бердяєва / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 133 (6). – 329 с. – С. 161-165.
3. Пігош М. А. Логіко–філософські особливості теорії пізнання у вітчизняній філософії як специфіка українського менталітету / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 137 (10). – 422 с. – С. 226-231.
4. Пігош М. А. Криза свідомості раціонально-логічної парадигми: екзистенційно-персоналістський аспект / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 2. Філософські науки. – 246 с. – С. 170-173.
5. Пігош М. А. Філософсько-релігійні погляди професорів Києво-Могилянської академії / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (№ 3). Ч. 2. Філософські науки. – 219 с. – С. 160-165.
6. Пігош М. А. Онтологічно-логічні аспекти неоплатонізму та його вплив на українську філософію / О. П. Тімченко, Я. Г. Сислюк, М. А. Пігош // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (№ 4). Ч. 2. Філософські науки. – 204 с. – С. 173-176.

Навчально-методична робота
1. Пігош М. А. Філософія: навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів : Видавництво "Растр-7", 2015. – 360 с.
2. Пігош М. А. Логіка: навчальний посібник / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 244 с.
3. Світова культура та мистецтво: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 68 с.
4. Професійна психологія: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 72 с.
5. Професійна етика юриста: опорний конспект лекцій, методичні матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи, тестові завдання для студентів спеціальності 081 "Право" денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 67 с.
6. Філософія: опорний конспект лекцій, матеріали до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів, тестові завдання для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання ступеня бакалавр / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 74 с.
7. Філософія: комплекс навчально-методичних матеріалів до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 60 с.
8. Логіка: комплекс навчально-методичних матеріалів до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 56 с.
9. Культурологія: Методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тезисний конспект лекцій, тестові завдання для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) з усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. П. Тімченко, І. В. Козій, М. А. Пігош та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 36 с.
10. Дистанційний курс з дисципліни «Філософія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=685
11. Дистанційний курс з дисципліни «Логіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=564
12. Дистанційний курс з дисципліни «Культурологія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=783

Організаційно-методична робота
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка кафедри історії і філософії “Історико-філософський гурток” (наказ ректора № 758/03 від 27.12.2019 р.).

Підвищення кваліфікації
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра філософії мистецтв (08.10.2018 р. – 17.11.2018 р.). Тема “Підвищення науково-педагогічної майстерностіˮ.

Перелік нагород та заохочень
Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2016 р., 2020 р.).

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен