Музичка Олександра Миронівна

кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0003-2625-5741
Researcher ID: F-2153-2019

Коротко про себе

Закінчила у 2003 році Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економіка підприємства”. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Оцінка та управління ресурсним потенціалом банків”. Науково-педагогічний стаж – 11 років. 

У 2013 році відзначена дипломом Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації як лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Науковий доробок

Автор понад 95 публікацій, з них – 72 наукових та 23 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: Аналіз банківської діяльності, Кредитний менеджмент, Антикризове управління підприємством, Національна безпека України.

Напрями наукових досліджень

Ефективність управління ресурсним потенціалом банків, підвищення якості активів, забезпечення ліквідності та фінансової стійкості банків, формування системи фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур.

Основні наукові праці:

1. Музичка О. М. Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – Львів: Видвництво "Ліга-прес", 2010. – 236 с.

2. Банківські операції: навч. посібник / О. І., Копилюк, О. М. Музичка . - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

3. Фінансовий менеджмент в банку / О. І. Копилюк, Н. М. Ногінова, О. М. Музичка, Н. С. Кульчицька.   Навчальний посібник. - Львів: Видавництво "Ліга-Прес", 2014 5.- 243 с.

4. Музичка О. М. Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур / О.І. Копилюк, О.М. Музичка // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів. – Видавництво Львівської комерційної академії.  2015. – Вип. 48. – С. 104 109.

5. Музичка О.М. Роль банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки регіонів України / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, М. Я. Баїк // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С. 201-204  – (Серія економічна).

6. Кредитний менеджмент: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, А. Г. Драбовський, Ю. А. Кашпрук . - Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 368 с.

7. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - Львів: Вид-во ЛКА, 2016. – 402 с.

8. Музичка О. М. Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 81–87.

9. Форми і методи управління прибутком банків: монографія / Копилюк О. І., Ревич М.Я., Музичка О. М., Підлипна Р. П. - Львів: СПОЛОМ, 2016. – 254 с.

10. Музичка О. М. Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. - Львів, 2016. - Вип. 7(117). - С. 90-96.

11. Музичка О. М. Забезпечення фінансової безпеки як пріоритетний напрям реалізації  національних інтересів України / / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, У. Р. Ніконенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016.   № 11.

12. Музичка О. М. Удосконалення інструментарію управління проблемною заборгованістю банків на основі безпекоорієнтованого підходу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 15. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: global-national.in.ua/issue-17-2017.

13. Музичка О. М. Формування та систематизація стратегій фінансово-економічної безпеки підприємництва / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, М. Я. Баїк // Сталий розвиток економіки. – 2017. - № 1.- C. 108-115.

14. Музичка О. М. Інноваційні стратегії формування фінансово-економічної безпеки підприємств / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, З. М. Холод // Вісник Одеського національного університету. - 2017. - Т. 22. - Вип. 1(54).- C. 63-66.

15. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки: підручник / Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. та ін. - Львів: Вид-во Сполом, 2017. - 411 с.

16. Механізм антикризового управління в банках України : монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. – Львів : СПОЛОМ, 2018.  267с.

17. Музичка О. М. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Бізнес Інформ. - 2018. – № 4. – С. 331-337.

18. Музичка О. М. Системний підхід до формування безпеки страхового бізнесу в Україні / О. І. Копилюк, У. Є. Гузар, О. М. Музичка // Бізнес-інформ. – 2018. - № 10.

19. Музичка О. М. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків / О. М. Музичка, Н. Р. Журибіда, Є. О. Галько // Бізнес-інформ. – 2019. - № 3. - С. 322-327.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України