Самура Юрій Олексійович

кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0001-6315-3969
Researcher ID: F-4305-2019

Коротко про себе

Закінчив у 1982 році Львівський торгово-економічний інститут. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу» Є співавтором 4 навчальних посібників з грифом МОН та співавтором 3 монографій. Науково – педагогічний стаж – 12 років.

Науковий доробок

Автор понад 50 публікацій, з них – 32 наукових та 18 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: Маркетинг в банку, Управління фінансово-економічною безпекою банку, Банківська безпека, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Міжнародні розрахунки і валютні операції.

Напрями наукових досліджень

Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку банківництва в Україні, формування систем забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур.

Основні наукові праці:

1. Самура Ю.О. Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу: монографія / Ю.О. Самура. - Львів: вид-во ЛКА, 2003. – 200 с.

2. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Ю.О. Самура. - Львів: вид-во ЛКА, 2008. – 368 с.

3. Маркетинг в банку: навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О. Самура. - Львів: вид-во ЛКА, 2008. – 360 с.

4. Макроекономічна теорія. Навчальний посібник / За ред. проф. Башнянина Г.І., доц. Томашик Л.С., доц. Самури Ю.О.– Львів: “Новий Світ-2000”, 2005. – С. 8-26.

5. Банківська безпека: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. - К. : Знання, 2013. - 237 с.

6. Самура Ю.О. Загрози економічній безпеці банківської діяльності та засоби її захисту / В.А. Вареник, Ю.О. Самура // Економічний часопис-XXI. - 2015. - № 5-6. - С. 86-89.

7. Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні: монографія / Г.І. Башнянин, М.В. Корягін, Б.І. Кабаці, Т.В. Черничко, Ю.О. Самура. – Л.: ЛКА. – 2011. – 224 с.

8. Капіталоутворення в банківському секторі України: теорія та практика управління : монографія / О.Д. Вовчак, В.А. Вареник, Ю.О. Самура. – Львів: Ліга-прес, 2014. – 208 с.

9. Банківська безпека: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – К. : Знання, 2013. – 237 с.

10. Самура Ю.О. Формування системи безпеки в банківських установах / Ю.О. Самура, Н.С. Кульчицька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 15. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: global-national.in.ua/issue-17-2017.

11. Самура Ю. О. Гарантування безпеки вкладів населення фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / Ю. О. Самура, І. Є. Бучко // Економіка та суспільство: Науковий журнал. – 2017. – № 12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: economyandsociety.in.ua.index.php/journal-12.

12. Самура Ю. О. Ризик-менеджмент у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій / Ю. О. Самура // Економіка та суспільство: Науковий журнал. – 2018. – № 15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: economyandsociety.in.ua.

13. Самура Ю. О. Обґрунтування інструментів державного регулювання детінізації грошово-кредитного сектору в системі фінансово-економічної безпеки держави / Ю. О. Самура, О. О. Гудзовата, А. М. Шехлович // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. ‒ С. 285-290.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України