Завійська Олена Іванівна

Завійська Олена Іванівна
cтарший викладач кафедри

Коротко про себе

Закінчила у 1994 році Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік”. Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Науковий доробок

Автор 21 публікацій, з них – 12 наукових та 9 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: Маркетинг в банку, Страхування

Напрями наукових досліджень

Рейтинги для перестраховиків, оцінка платоспроможності страхової компанії.

Основні наукові праці:

1. Маркетинг в банку: навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О. Самура. - Львів: вид-во ЛКА, 2008. – 360 с.

2. Маркетинг в банку: навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О. Самура. - [2-ге вид., перероб. і доповнене].  - Львів: вид-во ЛКА, 2009. – 380 с. Гриф МОН України

3. Завійська О.І. Інвестиційна діяльність як чинник надійності страхової компанії / О.І. Завійська // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 22 – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. С. 85 - 90.

4. Завійська О.І. Алгоритм управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / О.І. Завійська, С.М. Ільчишин // Науковий збірник національного лісотехнічного університету: Збірник науково-технічних.-праць.-Львів: РВВ НЛТУ України. - 2011. - Вип 21.7. - С. 241-249.

5. Завійська О.І. Механізм державного структурного регулювання економіки України та його реалізація / О.І. Завійська, О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, П.П. Гаврилко // Збірник науково-технічних.-праць.-Львів: РВВ НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.9. - С. 223-234.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Додатковий набір на навчання!

Прийом документів проводиться з 05 вересня по 20 вересня 2019 року

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України