Гудзовата Оксана Олегівна

к. е. н., доцент кафедри комп’ютерних наук

ORCID ID: 0000-0001-7739-9978
Researcher ID: G-5953-2019

Короткі відомості:

У 1984 р. закінчила економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та одержала диплом економіста.

З вересня 1984 р. працювала інженером-економістом в об’єднанні «Львівтрасгаз». 

Впродовж 1995-1998 рр. навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії (ЛКА). 

З 1999 р. працює на кафедрі інформаційних систем у менеджменті ЛКА, починаючи з посади асистента, ст. викладача, доцента кафедри. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України)». 

На протязі 2011-2013 рр. навчалася у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету (УКУ), отримала диплом «Магістр бізнес-адміністрування».

Викладає такі дисципліни:

 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Інформаційні системи в міжнародному бізнесі 
 • Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі 
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 
 • Інформаційні системи в інноваційній діяльності

Найважливіші праці:

Монографії:

 • Гудзовата О. О. Хмарні сервіси: можливості, безпека, перспективи : колективна монографія у 4 т. // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 1 – 352 с. (Розділ 1.12). – С. 102-110.

Інші публікації:

 • Гудзовата О. О. Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу // Торгівля, комерція, підприємництво / Збірник наукових праць. Випуск 14. – Львів: ЛКА, 2012. – с.76-82.
 • Гудзовата О. О. Особливості впровадження та використання ERP-систем як сучасного ІТ-інструменту в управлінні підприємством // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. –  #3 (04) червень 2013. – C.50-54.
 • Гудзовата О. О. Підходи та методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 12. Частина 3. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – с. 95-100.
 • Гудзовата О. О.   Проблеми розробки програмного забезпечення на платформі Android // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ). Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет" // Мат-ли 3-ї всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2012. – с. 227-231.
 • Гудзовата О. О. Загроза втрати інформаційних даних з "хмарних" технологій (cloud computing) // Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році: ХІХ Міжнародна наук.-прак. конф. – Київ : Аналітичний центр "Нова Економіка", 2013. – с. 8-10.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України