Гудзовата Оксана Олегівна

к. е. н., доцент кафедри комп’ютерних наук

ORCID ID: 0000-0001-7739-9978
Researcher ID: G-5953-2019

Короткі відомості:

У 1984 р. закінчила економічний факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та одержала диплом економіста.

З вересня 1984 р. працювала інженером-економістом в об’єднанні «Львівтрасгаз». 

Впродовж 1995-1998 рр. навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії (ЛКА). 

З 1999 р. працює на кафедрі інформаційних систем у менеджменті ЛКА, починаючи з посади асистента, ст. викладача, доцента кафедри. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України)». 

На протязі 2011-2013 рр. навчалася у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету (УКУ), отримала диплом «Магістр бізнес-адміністрування».

Викладає такі дисципліни:

 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Інформаційні системи в міжнародному бізнесі 
 • Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі 
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 
 • Інформаційні системи в інноваційній діяльності

Найважливіші праці:

Монографії:

 • Гудзовата О. О. Хмарні сервіси: можливості, безпека, перспективи : колективна монографія у 4 т. // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 1 – 352 с. (Розділ 1.12). – С. 102-110.

Інші публікації:

 • Гудзовата О. О. Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу // Торгівля, комерція, підприємництво / Збірник наукових праць. Випуск 14. – Львів: ЛКА, 2012. – с.76-82.
 • Гудзовата О. О. Особливості впровадження та використання ERP-систем як сучасного ІТ-інструменту в управлінні підприємством // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. –  #3 (04) червень 2013. – C.50-54.
 • Гудзовата О. О. Підходи та методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності // Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Випуск 12. Частина 3. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – с. 95-100.
 • Гудзовата О. О.   Проблеми розробки програмного забезпечення на платформі Android // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ). Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет" // Мат-ли 3-ї всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2012. – с. 227-231.
 • Гудзовата О. О. Загроза втрати інформаційних даних з "хмарних" технологій (cloud computing) // Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році: ХІХ Міжнародна наук.-прак. конф. – Київ : Аналітичний центр "Нова Економіка", 2013. – с. 8-10.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен