Демчук Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов

79010, м. Львів, вул. Братів Тершаковців 2а, каб. 518
тел. (робочий): +38 (032) 295-81-91
e-mail: cfc@mail.lviv.ua

Короткі відомості
Закінчила відділення французької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (кваліфікація: «Філолог. Викладач французької мови та літератури»).   
Закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка.  
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові» (Київський національний лінгвістичний університет).

Загальний педагогічний стаж: 25 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 24 роки

Основні дисципліни, що викладає:
1.    Друга іноземна мова (французька)

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-3452-5492

Є автором 13 наукових статей за темою дисертаційного дослідження,   з-поміж яких:

1. Évaluation des termes du marketing au moyen d’interprétation métaphorique de leur sens propre du point de vue de la linguistique cognitive. − Romanica Cracoviensia. − Tom 19. − n 1. − Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. − P. 21-29
2. Les méthodes de constitution des données terminologiques du français de marketing. − La traduction: Théories. Pratiques. Formations. − Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2019. − P. 89-98.
3. Демчук Н.М. Фреймова структура концептів маркетингової діяльності у французькій мові // Концепты и контрасты:  монография. − Одесса: Гельветика, 2017. − 760 с. − С. 402-409
4. Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. − К.: Логос, 2016. − Вип. 29. − С. 76−88.
5. Демчук Н.М. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови // Наук. вісн. Львів. ун-ту. Сер. Іноземні мови. − Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. − Вип. 22. − С. 113−119.

Навчально-методична робота
Автор  навчального посібника «Ділова французька мова» (у співавторстві) та низки навчально-методичних праць за профілем кафедри

Підвищення кваліфікації
1. 2018 - участь у Літньому університеті на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича разом із Франкомовною університетською Асоціаціацією та університетом Лотарингії.
2. 2016 – участь у педагогічному стажуванні «Комунікативна та акціональна методологія у викладанні французької мови як другої іноземної», організованому Посольством Франції в Україні, Університетом Люм'єр Ліон 2, ЛНУ імені Івана Франка
3. 2016 - перекладач на стажуванні пожежників-рятувальників з України «Техніка навчання пожежників-рятувальників» (Фелькірш, Франція)
4. 2010 - стажування в Університеті Овернь Клермон-Ферран в межах проекту Tempus IV (Клермон-Ферран, Франція)

Участь у навчально-методичних семінарах, наукових конференціях в Україні та за кордоном:
2019 – III Міжнародна франкомовна науково-практична конференція «Langues. Sciences. Pratiques», Одеса, Університет імені І. Мєчнікова
2018 – Міжнародна науково-практична конференція «La traduction: Théories. Pratiques. Formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998-2018)», Крайова, Румунія
2016 – Міжнародна науково-практична конференція «Le passé et le présent: rencontre des idées», присвячена 125-річчю створення романської філології в Кракові, Ягеллонський університет, Краків, Польща  

Громадська діяльність
2009 – 2018 - Президент громадської організації  «Альянс Франсез»            м. Львова
2002 – 2009 - Президент ЛМГО  «Французький альянс м. Львова (ініціативний комітет)»
2013 – Участь у Колоквіумі з нагоди 130-річчя створення Альянс Франсез (Париж, Франція)
2010 та 2008 – перекладач Тижня України в Альзасі (Франція)
2007 – Участь у I-му Міжнародному Колоквіумі Волонтерства та Громадського руху (Страсбург, Франція)  

Організаційно-методична робота
2014 – дотепер         Заступник завідувача кафедри іноземних мов з наукової роботи
2012 – дотепер          Директор Центру сучасних європейських мов

Перелік нагород та заохочень
Орден «Академічних пальм» за внесок у розвиток мови та культури Франції від Міністерства освіти Франції.
Нагорода мерії м. Стаффелфелден (Альзас, Франція) за сприяння розвитку українсько-французьких відносин.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен