Кость Соломія Степанівна

посада: викладач кафедри іноземних мов 

e-mail: soljakost(at)ukr.net

ORCID ID: 0000-0002-9044-6035
Researcher ID: G-7807-2019

Короткі відомості: 

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, кафедру слов'янської філології.

Кваліфікація: філолог. Викладач чеської мови та літератури. Викладач української мови та літератури. Перекладач.

Аспірантка кафедри слов'янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження «Проблема формування національної ідентичності творчості Карела Запа».

Загальний стаж роботи: 16 років
Стаж роботи у ЛТЕУ: 10 років.

Сфера наукових інтересів:  
Наукові інтереси охоплюють дослідження чесько-українських літературних відносин XIX ст.   

Автор наукових праць, серед яких:
1. Кость С.С. Краєзнавча проблематика у творчості К.Запа // Слов'янський збірник: збірник наукових наукових праць. – 2011. – Вип. XIV-XV. – Одеса. – С. 167-172.  
2. Кость С.С. Творчість К.Запа у контексті слов'янських взаємин // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса, 2012. – №18. – С.84-87.
3. Кость С.С. Карел Зап – дослідник і популяризатор слов'янських літератур // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т.П. Казаковай. - Мінск : РІВШ, 2013. – С.137-141.
4. Кость С.С. Творчість К. Запа львівського періоду (1836-1845): умови становлення й еволюція слов’янської свідомості // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса.  – 2014. – Вип. 11. – Т. 1. – С.85-92.
5. Кость С.С. Слов’янські літератури в інтерпретації Карела Запа // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 265. – Т. 277. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 31-35.
6. Кость С.С. Еволюція світоглядних концепцій Карела Запа: від ідеї слов'янської до ідеї національної // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип.17. Т. VII (175). – С. 356-364.
7. Кость С.С. Концепція слов’янської взаємності: особливості сприйняття і тлумачення у слов’янському світі (40-і–70-і рр. ХІХ ст.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія. Філологія. – Одеса, 2017. – Вип. 27. – Т. 1. С. 11-19.

Навчально-методичні праці:
1. Кость С.С. Чеська мова для початківців. Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2015. – 238 с.
2. Кость С.С. Тести для контролю знань з дисципліни «Іноземна мова (чеська)» для студентів ІІІ-ІV курсів. – Львів: ЛКА, 2007. – 60 с.  
3. Кость С.С. Чеська мова. Завдання та методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання з дисципліни «Іноземна мова (чеська)» напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини». – Львів: ЛКА, 2011. – 46 с.
4. Кость С.С. Тестові завдання для студентів денної форми навчання з дисципліни «Третя іноземна мова (чеська)» спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 36 с.

Підвищення кваліфікації:  
1. Львівський національний університет імені І. Франка (кафедра слов'янської філології, листопад-грудень, 2009 р.).  
2. Československý ústav zahraniční. Kurz českého jazyka. Česká republika, Praha, 1.07.2014-21.07.2014  r.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен