Степанов Андрій Валерійович

посада: старший викладач англійської та іспанської мов

e-mail: andriystepanov(at)rambler.ru

ORCID ID:  0000-0001-7430-9578
Researcher ID: F-6970-2019

Короткі відомості: 

У 2005 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов. Кваліфікація: “Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мови та світової літератури. Викладач французької мови та літератури”
У 2007 році закінчив Інститут післядипломної освіти Львівської комерційної академії за спеціальністю «Фінанси». Кваліфікація: “Спеціаліст з фінансів“.

Загальний педагогічний стаж: 12 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 12 років

Сфера наукових інтересів:
лексична семантика, національні варіанти мови, явище термінологізації, лінгводидактика.
Автор понад 30 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Навчально-методичні праці:
1. Ткач Н.Л., Степанов А.В. Іспанська мова для початківців. Lengua española. Curso inicial: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 320 с.
2. Москаль Т.М., Степанов А.В. Нормативна граматика французької мови. Grammaire du français: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 224 с.
3. Данилова З.В., Степанов А.В. Ділова англійська мова для маркетологів. Business English for specialists in marketing: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2009. – 408 с.
4. Асаул І.В, Степанов А.В., Данилова З.В. Англійська мова для фінансистів. English for Finance. Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2011. – 204 с.
5. Данилова З.В., Асаул І.В, Степанов А.В. Англійська мова професійного вжитку. Business Companion in Finance. Підручник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 176 с.
6. Степанов А.В., Лямзіна Н.К., Шукатка В.Г. Англійська мова. Словник економічних термінів. – Львів, Видавництво ЛКА, 2016. – 60 с.

Наукові праці:
1. Степанов А.В. Словотворче значення і семантична деривація в процесі термінологізації демінутивів й аугментативів в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови // Наукові записки. – Випуск 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 156 – 164.
2. Степанов А.В. Семантична деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворення в межах лексико-семантичного поля «Сухопутний транспорт і транспортні засоби» в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2010. – № 14. – С. 493 – 498.
3. Формування навичок діалогічного мовлення при викладанні іспанської мови як другої іноземної // Друга іноземна мова в європейській системі освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – С. 176 – 179.
4. Семантична структура аугментативів в іспанській термінології // Романська філологія та сучасний освітній простір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – С. 197 – 198.
5. Classification of Semantic Derivation of Diminutives in Spanish // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. – Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 2014. – Рр. 193 - 207.
6. Морфологические аспекты выражения категории диминутивности в современном испанском языке // Гуманитарные научные исследования. – Москва, 2016. – № 5 [Электронный ресурс]. – URL: human.snauka.ru/2016/05/14995. Hаукометричні бази РИНЦ, Google Scholar.
7. Stepanov А. Derivational and Semantic Aspects of Diminutives in Spanish Anthroponymy // Modern Research in Philology (Сучасні філологічні дослідження). – Tbilisi: Sulkhan-Saba Orbeliani University, 2018. – Рр. 212 - 215.

Підвищення кваліфікації: 
Стажування:

1. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 16.02.2009 – 16.05.2009 р.
2. Науково-методичне стажування в Барселонському університеті (Іспанія): навчально-методичні курси «Іспанська мова для економіки та бізнесу», 1 – 30.07.2009 р.
3. Науково-методичне стажування в Барселонському університеті (Іспанія): «Навчання усного мовлення при викладанні іспанської мови», 28.06.2010 - 23.07.2010 р.
4. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 1.04.2016 – 3.06.2016 р.

Семінари:
1. «21st Century Skills for Business English. Re-placing the Teacher in the ELT Classroom» / «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах» – методичний семінар організації Pearson Education Limited, методист-консультант Девід Като (Великобританія). - м. Львів, 21 вересня 2012 року.
2. «It’s on the Tip of my Tongue: Words and Memory» / «Ось-ось згадаю: прийоми запам’ятовування лексики» – методичний семінар організації National Geographic Learning / Heinle Cengage Learning та компанії Лінгвіст, методист-консультант Девід Еванс (Великобританія). - м. Львів, 1 листопада 2012 року.
3. «Empowering аnd Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom» / «Практичні поради викладачам англійської мови» – науково-методичні семінари організації Western Ukraine Teacher Development Winter Institute при Посольстві США в Україні, – м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 24 – 25 січня 2013 року.
4. «Cambridge English Real-life Learning, Teaching and Assessment» / «Кембридж курс англійської мови для реального життя: навчання, викладання, оцінювання» – методичний семінар, організований компанією Сambridge University Press та Лінгвіст, методисти: Ольга Мадилус (Великобританія), Любов Залюбовська, Дарина Сіжук, 20.11.2015 року.
5. «Performing Memorization in Class. Сan a Picture Tell a Thousand Words?» / «Прийоми запам’ятовування лексики на занятті: чи промовляє малюнок тисячею слів?»– науково-методичний семінар від організацій National Geographic Learning; CENGAGE Learning та Лінгвіст. Керівник семінару: Х'ю Деллар (Великобританія) – всесвітньовідомий методист, автор навчальних курсів Outcomes, Outcomes 2ed та Innovations від видавництва National Geographic Learning, 07.04.2016 року.
6. «Learner-oriented assessment / Студентоцентроване оцінювання на занятті з англійської мови», «Everyday professional development // Безупинне професійне вдосконалення викладача англійської мови», м. Львів, 13 березня 2018 р.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен