Степанов Андрій Валерійович

посада: старший викладач англійської та іспанської мов

e-mail: andriystepanov(at)rambler.ru

ORCID ID:  0000-0001-7430-9578
Researcher ID: F-6970-2019

Короткі відомості: 

У 2005 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов. Кваліфікація: “Магістр філології. Викладач іспанської і англійської мови та світової літератури. Викладач французької мови та літератури”
У 2007 році закінчив Інститут післядипломної освіти Львівської комерційної академії за спеціальністю «Фінанси». Кваліфікація: “Спеціаліст з фінансів“.

Загальний педагогічний стаж: 12 років
Стаж роботи в ЛТЕУ: 12 років

Сфера наукових інтересів:
лексична семантика, національні варіанти мови, явище термінологізації, лінгводидактика.
Автор понад 30 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Навчально-методичні праці:
1. Ткач Н.Л., Степанов А.В. Іспанська мова для початківців. Lengua española. Curso inicial: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 320 с.
2. Москаль Т.М., Степанов А.В. Нормативна граматика французької мови. Grammaire du français: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 224 с.
3. Данилова З.В., Степанов А.В. Ділова англійська мова для маркетологів. Business English for specialists in marketing: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2009. – 408 с.
4. Асаул І.В, Степанов А.В., Данилова З.В. Англійська мова для фінансистів. English for Finance. Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2011. – 204 с.
5. Данилова З.В., Асаул І.В, Степанов А.В. Англійська мова професійного вжитку. Business Companion in Finance. Підручник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 176 с.
6. Степанов А.В., Лямзіна Н.К., Шукатка В.Г. Англійська мова. Словник економічних термінів. – Львів, Видавництво ЛКА, 2016. – 60 с.

Наукові праці:
1. Степанов А.В. Словотворче значення і семантична деривація в процесі термінологізації демінутивів й аугментативів в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови // Наукові записки. – Випуск 86. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 156 – 164.
2. Степанов А.В. Семантична деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворення в межах лексико-семантичного поля «Сухопутний транспорт і транспортні засоби» в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2010. – № 14. – С. 493 – 498.
3. Формування навичок діалогічного мовлення при викладанні іспанської мови як другої іноземної // Друга іноземна мова в європейській системі освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – С. 176 – 179.
4. Семантична структура аугментативів в іспанській термінології // Романська філологія та сучасний освітній простір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – С. 197 – 198.
5. Classification of Semantic Derivation of Diminutives in Spanish // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. – Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 2014. – Рр. 193 - 207.
6. Морфологические аспекты выражения категории диминутивности в современном испанском языке // Гуманитарные научные исследования. – Москва, 2016. – № 5 [Электронный ресурс]. – URL: human.snauka.ru/2016/05/14995. Hаукометричні бази РИНЦ, Google Scholar.
7. Stepanov А. Derivational and Semantic Aspects of Diminutives in Spanish Anthroponymy // Modern Research in Philology (Сучасні філологічні дослідження). – Tbilisi: Sulkhan-Saba Orbeliani University, 2018. – Рр. 212 - 215.

Підвищення кваліфікації: 
Стажування:

1. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 16.02.2009 – 16.05.2009 р.
2. Науково-методичне стажування в Барселонському університеті (Іспанія): навчально-методичні курси «Іспанська мова для економіки та бізнесу», 1 – 30.07.2009 р.
3. Науково-методичне стажування в Барселонському університеті (Іспанія): «Навчання усного мовлення при викладанні іспанської мови», 28.06.2010 - 23.07.2010 р.
4. Науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, 1.04.2016 – 3.06.2016 р.

Семінари:
1. «21st Century Skills for Business English. Re-placing the Teacher in the ELT Classroom» / «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах» – методичний семінар організації Pearson Education Limited, методист-консультант Девід Като (Великобританія). - м. Львів, 21 вересня 2012 року.
2. «It’s on the Tip of my Tongue: Words and Memory» / «Ось-ось згадаю: прийоми запам’ятовування лексики» – методичний семінар організації National Geographic Learning / Heinle Cengage Learning та компанії Лінгвіст, методист-консультант Девід Еванс (Великобританія). - м. Львів, 1 листопада 2012 року.
3. «Empowering аnd Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom» / «Практичні поради викладачам англійської мови» – науково-методичні семінари організації Western Ukraine Teacher Development Winter Institute при Посольстві США в Україні, – м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 24 – 25 січня 2013 року.
4. «Cambridge English Real-life Learning, Teaching and Assessment» / «Кембридж курс англійської мови для реального життя: навчання, викладання, оцінювання» – методичний семінар, організований компанією Сambridge University Press та Лінгвіст, методисти: Ольга Мадилус (Великобританія), Любов Залюбовська, Дарина Сіжук, 20.11.2015 року.
5. «Performing Memorization in Class. Сan a Picture Tell a Thousand Words?» / «Прийоми запам’ятовування лексики на занятті: чи промовляє малюнок тисячею слів?»– науково-методичний семінар від організацій National Geographic Learning; CENGAGE Learning та Лінгвіст. Керівник семінару: Х'ю Деллар (Великобританія) – всесвітньовідомий методист, автор навчальних курсів Outcomes, Outcomes 2ed та Innovations від видавництва National Geographic Learning, 07.04.2016 року.
6. «Learner-oriented assessment / Студентоцентроване оцінювання на занятті з англійської мови», «Everyday professional development // Безупинне професійне вдосконалення викладача англійської мови», м. Львів, 13 березня 2018 р.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

ЕRASMUS+: до уваги студентів 2 та 3 курсів

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю ЛТЕУ


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України