Голдак-Горбачевська Тетяна Володимирівна

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та політології.

ORCID ID: 0000-0001-8482-2033
Researcher ID: C-6694-2019

Народилася 23 липня 1984 року в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. У 2006 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук.

Стаж педагогічної роботи у вищій школі – 10 років. Коло наукових зацікавлень: українсько-польські відносини ХІХ – поч. ХХ ст., міжетнічні взаємини українсько-польського Пограниччя та культурно- комунікативні процеси в Перемишлі ХІХ – ХХ ст. Є автором низки наукових публікацій та навчально-методичних розробок. Серед них:

1. Голдак Т. Культурно-освітнє життя українців Перемишля наприкінці ХІХ – першій третині ХХ століття / Тетяна Голдак // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Л. Українки / [відп. ред. В. Баран]. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 42–47.

2. Голдак Т. Особливості музичного життя українців Перемишля
ХІХ – початку ХХ століття / Тетяна Голдак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність; [гол. редкол. Я. Ісаєвич, упоряд.  М. Литвин, В. Футала] / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 94–100.

3. Голдак Т. Західний форпост державності: національно-культурне життя українців Перемишля напередодні Першої світової війни / Тетяна Голдак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність;[гол. редкол. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр] / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2009. – Вип. 18: ЗУНР: до 90-річчя утворення. – С. 170–174.

4. Голдак Т. Українські освітні навчальні заклади Перемишля ХІХ – першої третини ХХ ст. / Тетяна Голдак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / [відп. ред. І. Зуляк]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 55–62.

5. Голдак Т. Проведення Шевченкових вечорниць у Перемишлі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Голдак // Spheresofculture / JournalofPhilological, Historical, SocialandMediaCommunication, PoliticalScienceandCulturalStudies / [Editor-in-chief: I. Nabytovych]. – Lublin, 2012. – Vol. III. – S. 338–346.

6. Голдак Т. Місто-фортеця Перемишль у роки Першої світової війни / Тетяна Голдак // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції “Воєнна історія Галичини та Закарпаття” (15 квітня 2010 р.) / [відп. ред. В. Карпов, В. Горєлов, І. Мороз]. – Львів, 2010. – С.109–112.

7. Голдак Т. Вшанування пам`яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Тетяна Голдак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С.73–86.

8. Голдак Т. Заснування і діяльність товариства “Перемиський Боян” на зламі ХІХ – ХХ ст. / Тетяна Голдак // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 197 – 204.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен