Клок Василь Ігорович

кандидат історичних наук
доцент кафедри історії і філософії

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 317
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-25
e-mail; clockvas@yahoo.com

Науково-педагогічна біографія

У 2004 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Історія" і отримав кваліфікацію «Історик, викладач історії».

З 2008 рр. – асистент, потім старший викладач і доцент кафедри історії і політології.

З 1 жовтня 2019 року по теперішній час – доцент кафедри історії і філософії.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему «Суспільно-політичне становище польського населення Галичини 1918-1923 рр.».

У квітні 2014 року присуджено вчене звання доцента кафедри історії і політології.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Політичні системи світу.
2. Політологія.
3. Історія української культури.

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-2613-2007

1. Формування і діяльність польських органів влади у Східній Галичині (січень-березень 1919 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Випуск Х. – С. 426-435.
2.Клок В. Польська спільнота Східної Галичини і Брестський мир 1918 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2006. – Випуск 8. – Частина 2. – С. 242-250.
3.Клок В. Польське населення Східної Галичини та українсько-польська війна 1918-1919 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – Київ, 2006. – Випуск 16. – С. 61-71.
4.Клок В. Формування польських органів влади у Східній Галичині (листопад-грудень 1918 р.) // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Історичні наука. – Острог, 2007. – Випуск 8. – С. 424-437.
5.Клок В. Перші локальні органи польської влади на території Галичини (осінь –зима 1918) //Дух і літера. № 22 – Київ: Вид НУ «Києво-могилянська академія». – С 84-104.
6.Клок В. Теорія та історія кооперації в тестах (для перевірки знань студентів з допомогою комп’ютерів). - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009.
7. Клок В.Одержавлення споживчої кооперації України як складова політики «воєнного комунізму» // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія – гуманітарні науки. – Вип.8. – Львів, 2009. – С.138-148.
8. Клок В. Розвиток споживчої кооперації україни в умовах непу/ В. Клок //Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2010. – С. 150-158.
9. Клок В. Розвиток споживчої кооперації в УРСР в кінці 1960-х–на початку 1970-х років / В. Клок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. — Тернопіль : [ТНПУ], 2013. — С. 117-122.
10. Клок В. Святкування 1 Травня польськими лівими партіями Східної Галичини у міжвоєнний період [Текст] / В. Клок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. — Тернопіль : [ТНПУ], 2013. — С. 148–152.
11. Клок В. Розвиток споживчої кооперації України в умовах десталінізації (1956-1965 роки) / В. Клок // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2013. – С. 117-127.
12. Від зарод¬ження до сьогодення : монографія / За заг. ред. С. Гелея. - Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с. (Співавтор монографії).

Протягом 2015-2019 рр.:

1. Клок В. Історичні аспекти та пріоритети розвитку сфери громадського харчування споживчої кооперації України в умовах євроінтеграції / Клок В.І.,  Семів Р.С.// Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Вип.14. Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. – С.101-106.

Навчально-методична робота

1.    Клок В. І. Історія української культури / О. З. Кендус, В. І. Клок: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. — 236 с.
2.    Історія української державності. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок. –  Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
3.    Теорія та історія кооперації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 43 с.
4.    Політичні системи світу. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 66 с.
5.    Соціологія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи студентів, тести для спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 60 с.
6.    Теорія масової комунікації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, А. В. Прокіп, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 31 с.
7.    Теорія масової інформації. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів спеціальності 061 «Журналістика» денної і заочної форм навчання / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, А. В. Прокіп, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 30 с.
8.     Політологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр» / С. Д. Гелей, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус, В. І. Клок, Т. В. Голдак-Горбачевська. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 85 с.
9.    Соціологія. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, тести для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти «бакалавр». Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 79 с. (укладачі: проф. Гелей С. Д., доц. Михальський Ю. В., доц. Кендус О. З., доц. Клок В. І., доц. Голдак-Горбачевська Т. В.).
10.    Дистанційний курс з дисципліни «Істо¬рія української культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/enrol/index .php?id=512.
11.    Дистанційний курс з дисципліни «Теорія та історія кооперації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
12.    Дистанційний курс з дисципліни «Політичні системи світу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=290

Підвищення кваліфікації

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, відділ нової історії України, (10. 09. 2018 – 12. 11. 2018 р.). Тема «Удосконалення науково-педагогічної та науково-дослідницької майстерності».

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен