Костирко Василь Степанович

к.ф.м.н., доцент

У 1972 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю математика. В 1972–1975 роках навчався в аспірантурі Інституту кібернатики імені В.М.Глушкова АН України. В 1979 році там же захистив кандидатську дисертацію “Діалогові засоби обгрунтування правильності програм” за спеціальністю „Математичне забезпечення обчислювальних машин і систем”.В 1972–1982 роках працював в інститутах Академії наук України. З 1982 року працює у Львівському торговельно–економічному університеті.Коло наукових інстересів: методи верифікації та оцінки складності програм, моделі автоматизації обчислень, моделі візуального проектування програмного забезпечення, середовища програмування та технології розробки застосувань.Викладає такі дисципліни:

  • Web–технології.
  • Інструментальні засоби розробки Internet–застосувань.
  • Розробка застосувань для мобільних пристроїв.
  • Основи UML.
  • Методи та системи штучного інтелекту.
  • Найважливіші наукові та науково–методичні праці

Посібники та підручники
1.Костирко В.С. Програмне забезпечення фінансового менеджменту; К.: Центр навчальної літератури, 2006.— 192 с. (посібник з грифом МОН України)
2.Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи; К.: Центр навчальної літератури, 2006.— 232 с. (посібник з грифом МОН України)
3.Костенко А.В., Костирко В.С. Інформатика та комп’ютерна техніка.. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста, магістра з напряму “Економіка і підприємництво”, 2010.— 200 с.
4.Костирко В.С., Бабич В.І. Інформатика і комп’ютерна техніка. Технологія проектування баз даних: застосування пакету ERwin. Навчальний посібник. - Львів: ЛКА, 2011.— 136 с.
5.Костирко В.С., Костенко А.В., Плеша М.І., Костенко С.Б. Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів. Підручник.— Львів: Магнолія 2006, 2019.— 352 с.
6.Костенко А.В., Костирко В.С., Плеша М.І. Крос–платформне програмування. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 248 с.

Основні наукові публікації

1.Білик В.М., Костирко В.С. Беднарчук М.С. Концептуальні основи побудови функціональної частини АРМ товарознавця-експерта (АРМ ТЕ) // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 26.- Львів: ЛКА, 2007.
2.Костирко В.С., Кульчицький І. М. Автоматизація проектування та під¬тримки баз даних із застосуванням пакета Erwin.- Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 24. Збірник наукових праць.- Львів: ЛКА, 2007.
3.Білик В.М., Мізюк Б.М., Ананьєв О.М., Костирко В.С. Методологічні аспекти створення автоматизованого робочого місця маркетолога торговельного підприєм¬ства.- Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні наукові досягнення - 2008” (29-30 листопада 2008 р.),- в 3-х томах, т.III.- Миколаїв: НУК, 2008.
4.Костирко В.С. Центри кристалізації структурованих програм. – Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті. Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць №15.- Львів: Українська академія друкарства, 2006.
5.Костирко В.С. Сучасні підходи та тенденції в розробці застосувань для мобільних пристроїв / В.С.Костирко, А.В.Костенко, М.І.Плеша // Вісник Львівського торговельно-економічного університету: збірник нукових праць. Технічні науки. Вип.21.— Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018.— С.119-125.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України