Гаврилишин Володимир Володимирович

декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

ORCID ID:  0000-0001-6962-2105
Researcher ID: G-2604-2019

Короткі відомості:
З вересня 1976 року до липня 1978 року навчався у Тернопільському кооперативному технікумі, який закінчив з відзнакою.

У серпні 1978 року вступив до Львівського торгово-економічного інституту, який закінчив в 1982 році за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами» та здобув кваліфікацію товарознавець вищої кваліфікації. 

З грудня 1982 року до березня 1984 року проходив військову службу в Радянській армії.

З грудня 1985 року до лютого 1989 року навчався на денній формі аспірантури Львівського торгово-економічного інституту, після завершення якої був скерований на роботу асистентом кафедри товарознавства продовольчих товарів.

Після закінчення інституту і до моменту призиву на військову службу та після її завершення і до моменту вступу в аспірантуру працював на керівних посадах системи споживчої кооперації Вітебської і Львівської областей.
З грудня 1992р. – старший викладач кафедри товарознавства продовольчих товарів, з листопада 1993р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів, з листопада 1998 р. - заступник декана факультету заочної освіти, з березня 2012 р. – декан факультету заочної освіти, з лютого 2016 р. - декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету.
Голова Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Голова навчально-методичної комісії факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Львівському торговельно-економічному університеті за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

Член науково-методичної комісії при Міністерстві освіти і науки з бізнесу, управління та права, підкомісії - підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

За рішенням МОНУ неодноразово брав участь в акредитації спеціальностей навчальних закладів України товарознавчого профілю.

Заступник головного редактора редакційної колегії збірника наукових праць “Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія товарознавча”.

Науковий доробок:
У грудні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Потребительские свойства и лежкоспособность новых помологических сортов яблок западного региона Украины” за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

Має вагомі наукові досягнення, є автором 150 наукових та навчально-методичних розробок з проблематики товарознавства харчових продуктів.
Співавтор посібників з грифом МОН України "Світове виробництво, експорт та імпорт зерна" (2004р.), "Теоретичні основи товарознавства: (Продовольчі товари)" (2009р.) і підручників "Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари" (2004р.) та "Теоретичні основи товарознавства" (2009р.).

Викладає дисципліни:

  • "Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів",
  • "Товарознавство смакових товарів",
  • "Холодильна техніка та технологія" та ін.

Напрями наукових досліджень:
Виконуються відповідно до наукових тем з державною реєстрацією: 1) “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів” (державний реєстраційний номер 0116U003488); 2) “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів” (державний реєстраційний номер 0116U005342).

Учасник Наукової школи “Управління якістю і безпечність харчових продуктів” під керівництвом д.т.н., професора Сирохмана І. В.
На даний час здійснює керівництво магістерськими дипломними роботами.

Інші види діяльності:
Досвід науково-методичної роботи у навчальному закладі та підкомісії у Міністерстві освіти і науки України дозволив зробити певний внесок у розробку сучасних освітніх нормативних документів. У складі підкомісії підготовлено проекти Стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Постійно займається професійним удосконаленням, є визнаним фахівцем у науковій спільноті України, користується повагою колег по роботі та є авторитетом серед студентів.

З 23 вересня 2014 року до 21 листопада 2014 року успішно пройшов стажування за програмою викладання товарознавчих дисциплін на кафедрі товарознавства та експертизи харових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету.

Відзнаки:
У 2009р. відзначено “Подякою” та іменним годинником “Укоопспілки” за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України.
У червні 2009 р. нагороджено нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.
У червні 2010 р. за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток науки і підготовку фахівців для економіки України нагороджено Почесною трудовою відзнакою “Знак Пошани” Центральної Спілки споживчих товариств України.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Реєстрація на ЗНО для вступу до магістратури

триватиме з 12 травня до 5 червня 2020 р.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен