Гирка Ольга Ігорівна

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 309
роб. тел.: +38 (032) 295-85-51
e-mail: lkakafprod@ukr.net, lyolya110382@gmail.com.

Рік народження – 1982 р.

Освіта вища: закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і комерційна діяльність” і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та комерційної діяльності (ВК № 25279426 від 19.06.2004 р.).

Викладацьку діяльність розпочала у вересні 2004 року асистентом кафедри товарознавства продовольчих товарів.

У 2008 році закінчила аспірантуру Львівської комерційної академії за спеціальністю – товарознавство харчових продуктів, а у червні 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Споживні властивості і збереженість нових екструдованих продуктів” за спеціальністю 15.18.15 − товарознавство.

Вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів було присвоєно у червні 2015 року.

З червня 2015 р. і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів.

Автор більш як ста наукових і навчально-методичних праць, присвячених поліпшенню споживних властивостей, удосконаленню технологій, а також проблемам якості та безпечності харчових продуктів. Співавтор одного навчального посібника, одного підручника та колективної монографії:

1. Сирохман І. В., Гирка О. І., Калимон М.-М. В. Безпечність і якість харчових продуктів (проблеми сьогодення) [текст]: підручник / І. В. Сирохман, О. І. Гирка, М.-М. В. Калимон. – Львів: “Растр-7”, 2019. – 394 с.
2. Сирохман І. В., Гирка О. І., Калимон М.-М. В. Сучасні досягнення харчової науки [текст]: навчальний посібник / І. В. Сирохман, О. І. Гирка, М.-М. В. Калимон. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2018. – 508 с.
3. Gyrka O. Resefrch of the impact of packaging materials and recipe sngredients for the conservation of the consumption properties of gingerbreads, cereal puffs and dry breakfasts during their storage [test]: колективна монографія / M. Bodak, O. Gyrka. Modern world tendencies in the development of science. – London, 2019. – Volume 2. – P. 308. (ISBN 978-1-9993071-4-1). (Колективна монографія).

В якості лектора читає лекції з дисциплін Товарознавства харчових продуктів (Розділ Жирові та молочні продукти) та Загальна технологія харчових продуктів.

Наукова діяльність

ORCID iD: 0000-0002-4218-4034
Researcher ID: F-7310-2019
Scopus Author ID: 57210751125
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=dWnTsbgAAAAJ

Свою наукову діяльність Гирка О.І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах:

1.    Гирка О. І. Сучасні аспекти розвитку апіпродуктів та встановлення безпечності меду / О. І. Гирка, М. П. Бодак / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф.Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2020. – 376 с. – (С. 107−109).
2.    Новітні технології продуктів олійно-жирової промисловості / О. І. Гирка, М. П. Бодак Міжнародна науково-практична конференція “Технології харчових продуктів і комбікормів”, (Одеса, 24 - 27 вересня 2019 р.): збірник тез доповідей / Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – С. 61-63.
3.    Гирка О. І. Інноваційні технології виробництва м'ясних консервів / О. І. Гирка, М. П. Бодак, В. А. Сливчук // Матеріали LVI Міжнародної на укової конференції Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 6 (26), ч.1. – 139 с.(С. 29-33).
4.    Проблеми безпечності харчової продукції та їх розв’язання у світовому співтоваристві / О. І. Гирка, М. П. Бодак: Міжнародна науково-практична конференції: “Нові підходи до державного контролю якості за європейськими принципами“ (м. Херсон, 11-13 вересня 2019 р.): збірник матеріалів. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 111-114.
5.    Гирка О. І. Сучасні досягнення у виробництві ковбас в Україні / О. І. Гирка. М. П. Бодак : XV Міжнародна конференція “Стратегія якості у промисловості і освіті” (3-6 червня 2019 р., Варна, Болгарія) / Збірник матеріалів. – Дніпро-Варна, 2019. – 552 с. – (С. 36-41). ISBN 978-617-7433-81-0.
6.    Гирка О. І. Сучасні підходи до визначення якості та виявлення фальсифікації масла вершкового / О. І. Гирка, М. П. Бодак VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: “Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів” (Полтава, 4-5 квітня 2019 року) / Збірник матеріалів– Полтава: ПУЕТ, 2019. – 384 с. – (С. ).
7.    Гирка О. І. Особливості технологій молочних продуктів здорового харчування / О. І. Гирка, М. П. Бодак ХІІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. “Сучасні аспекти збереження здоров’я людини” (санаторій “Квітка Полонини”, 12-13 квітня) : збірник праць / За ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”, 2019. – С. 134-137.
8.    Гирка О. І. Інновації у паковальній галузі харчових продуктів / Інтернет-конференція “Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії,технології та інновації” (Київ, 23 травня 2018 року). – Київ : КНТЕУ, 2018. – С. 1-4.
9.    Сучасні проблеми якості та безпечності виноградних вин / Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-22 березня 2017 року). – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 437 с.– (С. 190-194).
10.     Харчові рослинні цілителі для оздоровчого харчування у щоденному раціоні / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: Збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: 2017. – 398 с. – (С.121-123).
11.     Гирка О. І. Проблеми якості та безпечності молока козиного / О. І. Гирка, М. П. Бодак / Збірник матеріалів щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”/ [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 440 с. – (С. 284-286).
12.     Гирка О. І. Інноваційні напрямки у поліпшенні якості шоколаду, як продукту функціонального спрямування / О. І. Гирка, М. П. Бодак / Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІV-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 7 грудня 2017 року) : тези доповідей / Відп. ред. О. П. Куцик. Львів : Видавництво “Растр-7”, 2017. – 368 с. – (С. 136-139).
13.     Gyrka O. Latest in Production and Assortment of Shortcrust SemiProducts / O. Gyrka, M. Bodak, Т. Khlopko // Biodiversity after the Chernobyl accident.The scientifc proceedings of the International network AgroBioNet. – Part II. – S. 107-111.
14.     Gyrka O. Natural antiradiants in contemporaneous nutrition conception / O. Gyrka, M. Bodak, T. Khlopko // Biodiversity after the Chernobyl Accident: The scientific proceedings of the international network AgroBioNet. – Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – Part ІІ. – Р. 95-98.
15.     Гирка О. І. Удосконалення технології переробки риби і морепродуктів / О. І. Гирка, О. Я. Родак, Бодак М. П. / “Наука в інформаційному просторі”: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (23-24 грудня 2015 р.) : у 2 т. – Т. 2. Актуальні питання сьогодення. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2015. – 106 с. – (С. 18-21).

Свою наукову діяльність Гирка О. І. здійснює як:

1.    Відповідальний виконавець наукових тем:

  • “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів” (номер держреєстр. №0116U003488);
  • “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів” (номер держреєстр. 0116U005342).

2.    Співпраця з Львівським НДКЦ МВС України (Угода № 01/05-2019 від 21.05. 2019 р.).

Основні наукові праці за останні роки:

1.Gyrka O. Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / K. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 4, № 11 (100). – Р. 36-45. (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
2. Gyrka O. Еfficiency the influence of packaging materials on quality of the fat basis new products / O. Gyrka, M. Bodak, V. Havrylyshyn, T. Lozova, O. Mykhailiuk // Znanstvena misel journal The journal is registered and published in Slovenia. – 2020. – VOL.1. – № 38. – P. 49-55. (ISSN 3124-1123).
3. Gyrka O. Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / / K. Kovalchuk, H. Ozimok H., Mariychuk R., O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // “EUREKA: Life Sciences”. − 2019. − Number 4. − С. 28-36. (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз ResearchBib, Googl Scholar, Index Copernicus).
5. Гирка О. І. Формування асортименту, якості та електронна торгівля віскі / М. П. Бодак, О. І. Гирка // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 22. – С. 120-128. (Фахове видання).
6. Гирка О. І. Особливості формування споживних властивостей та асортименту лікерів / М. П. Бодак, Л. І. Гірняк,  О. І. Гирка // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. – С.78-83 – (Технічні науки). (Фахове видання).
7. Гирка О. І. Сучасні технології збереження харчових продуктів / О. І. Гирка, М. П. Бодак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20. – C. 63-67. – (Технічні науки). (Фахове видання).
8. Гирка О. І. Дослідження антиоксидантних властивостей фосфоліпідів на кондитерському жирі / О. І. Гирка, І. В. Сирохман, М.‒М. В. Калимон / Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26). – ч. 1. – 139 с. (С. 70-75) (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus).
9. Гирка О. І. Інноваційні методи контролю якості і безпечності виноградних вин / О. І. Гирка, М. П. Бодак / Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып.11 (31). – ч. 12. – 107 с. (С. 55-59). (Стаття у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних баз РИНЦ, Googl Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus).
10. Гирка О. І. Вплив різних чинників на збереженість цукерок / О. І. Гирка / Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. Вип. 18. – (Технічні науки). − С. 112-115. (Фахове видання).
11. Гирка О. І. Поліпшення споживних властивостей і стійкості у зберіганні печива з використанням рослинної сировини / О. І. Гирка // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2015. – № 3(124), березень. – С. 6-9. (Фахове видання).
7. Чайні напої функціонального призначення на основі фітодобавок Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 8. [Редкол. : відп. ред. д.т.н., професор Байдакова Л. І]. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – С. 46-50. (Фахове видання).

Автор 4-х патентів на винаходи:

1. Пат. № 41647 Україна, МПК (2009) А 23 G 3/00. Круп’яні палички солоні / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник ЛКА, НУХТ. – № u 2009 01577; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р., Бюл. № 10.
2. Пат. № 42574 Україна, МПК (2009) A 23 G 3/00. Сухі сніданки функціональні / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник ЛКА, НУХТ. – № u 2009 01579 ; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13.
3. Пат. № 42575 Україна, МПК (2009) A 23 G 3/00. Сухі сніданки глазуровані / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник НУХТ, ЛКА. – № u 2009 01580 ; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р., Бюл. № 13.
4. Пат. № 42577 Україна, МПК (2009) A 23 G 3/00. Круп’яні палички глазуровані / Гирка О. І., Сирохман І. В., Ковбаса В. М., Кияниця С. Г. ; заявник і патентовласник НУХТ, ЛКА. – № u 2009 01582 ; заявлено 24.02.2009 ; опубл. 10.07.2009 р., Бюл. № 13.

Навчально-методична робота

1. Сучасні способи зберігання і транспортування харчових продуктів та продовольчої сировини [текст]: Навчально-методичний практикум / І. В. Сирохман, Л. І. Решетило, О. І. Гирка для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство і комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” (денної та заочної форм навчання). – Львів : Вид-тво ЛТЕУ, 2018. – 220 с.
2. Гирка О. І. Методичних рекомендацій з організації практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” (денної та заочної форм навчання) / О. І. Гирка, М. П. Бодак, О. Я. Давидович. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 33 с.
3. Гирка О. І. Загальна технологія харчових продуктів : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 50 с.
4. Гирка О. І. Загальна технологія харчових продуктів : методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. − Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 50 с.
5. Гирка О. І. Загальна технологія харчових продуктів : методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітньо-професійною програмою “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Товарознавство та експертиза в митній справі” / О. І. Гирка, М. П. Бодак. – Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 30 с.
6. Товарознавство харчових продуктів (Розділ Молочні продукти) : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
7. Товарознавство харчових продуктів (Розділ Жирові продукти) : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
8. Загальна технологія харчових продуктів (Розділ Жирові продукти) : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Організаційно-методична робота

1.    Заступник завідувача кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів з практичної підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
2.    Член Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (Довідка № 7 від 10.12. 2018 р.)
Підвищення кваліфікації
У квітні 2015 р. стажувалася у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького (Довідка № 414-22 від 08.04.2015 р.).
У жовтні 2018 р. пройшла стажування у ТОВ “Хліб-Трейд” з метою вдосконалення практичної підготовки (Довідка № ХМ 20/1-10/18 від 20.10.2018 р.).

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

Рейтинг університету у 2019 році

75 місце в Україні, 5 у Львові та 6 на Львівщині


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен