Кісілевич Олександра Василівна

кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри вищої математики та кількісних методів

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, 2а, каб. 403
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-69
e-mail:  l_kisilevych@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1978 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю  „Математика. Викладач математики”.
Із 1988 по 1992 рр. навчалася в аспірантурі Інституту теоретичної фізики АН України. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтегровні гамільтонові системи на орбітах груп петель та їх застосування» (01.04.02 - теоретична фізика), науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук присвоєно в 1996 р., вчене звання доцента – в 1997 р.
Із 1978 р. Кісілевич О. В. працювала у Львівській комерційній академії на посадах завідувача кабінетом математики, старшого лаборанта, асистента, старшого викладача та доцента кафедри вищої математики. З 1 липня 2004 р. працювала на посаді доцента кафедри економічного прогнозування та ризику, з квітня 2014 р. по серпень 2016 р. – в. о. зав. кафедри економічного прогнозування та ризику.
Із 31 серпня 2016 р. - доцент кафедри вищої математики та кількісних методів Львівського торговельно-економічного університету.
Кісілевич О. В. є автором та співавтором понад 110 наукових та навчально-методичних праць і понад 10 навчальних посібників, бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.
До 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету нагороджена почесною трудовою відзнакою „Знак пошани”.
Коло наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, прикладна статистика, фінансова математика.        

Основні дисципліни, що викладає:

  • Вища та прикладна математика
  • Економіко-математичні методи та моделі
  • Фінансова математика

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-0753-8340
Researcher ID: G-7292-2019

Свою наукову діяльність Кісілевич О. В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету.

1.    Моделювання товарознавчо-комерційної діяльності з урахуванням ризику/ Кісілевич О. В., Можировська З. Г., Пенцак О.С.–Львів: Видавництво ЛКА, 2016.
2.    Інноваційні ризики у діяльності торговельних підприємств/ Кісілевич О. В., Можировська З. Г., Пенцак О.С.–Львів: Видавництво ЛКА, 2017.
3.    Оцінка ризиків інноваційних проектів та шляхи їх мінімізації . Матеріали наукової конференції Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах в умовах євроінтеграції/ Кісілевич О. В., Новосад З. Г.–Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018.
4.     Стохастичне моделювання та оцінювання ризиків. Матеріали наукової конференція проф.-викл. складу і аспірантів Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах / Кісілевич О. В., Новосад З. Г.–Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019.
5.    Моделювання оптимальної стратегії розвитку економічної системи. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”/ Кісілевич О. В., Новосад З. Г.–Львів, ЛТЕУ 18-19 червня 2020 р.

Навчально-методична робота
1.    Фінансова математика: навч. посібник / О. В. Кісілевич, О.С. Пенцак — Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 380 с.
2.    Пілявський А. І. Вища математика: навчальний посібник / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич.  Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019.  364 с.
3.    Вища математика. Практикум : навчальний посібник / [А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич, М. О. Мельник та ін.].  Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019.  180 с.
4.    Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі. Завдання та методичні вказівки для практичних, самостійних та індивідуальних робіт студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / Кісілевич О. В., Пенцак О. С. − Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 62 с.
5.    Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврького) рівня усіх спеціальностей/ Кісілевич О. В., Новосад З. Г. − Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 84 с.
6.    Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврького) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» ОПП «Комп’ютерні науки»/  Кісілевич О. В., Новосад З. Г. − Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 102 с.
7.    Фінансова математика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 056 ”Міжнародні економічні відносини”,072 „ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071  „ Облік і оподаткування”/ Кісілевич О. В.− Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 32 с.
8.    Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврького) рівня усіх спеціальностей»/  Кісілевич О. В., Новосад З. Г. − Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 96 с.

Організаційно-методична робота
Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Підвищення кваліфікації
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра вищої математики (18.11.2019 р. – 27.12.2019 р.).

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником студентської наукової роботи

Посідає 68 місце в Україні


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен