Відкриті заняття

12 квітня 2018 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, д.е.н., професора Міщука І.П. на тему "Збутова логістика"

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання суті, значення та функцій збутової логістики, розглянуті актуальність та теоретико-прикладні засади організації ефективних логістичних формувань в сучасних умовах. Значну частину лекції було присвячено характеристиці видового різноманіття логістичних і торговельних посередників, які залучаються в системи дистрибуції продукції, а також завдань і проблем гармонізації товаропросування та формування складської мережі в збутовій системі в умовах вітчизняної економіки. В тісному звязку з цими питаннями було розглянуто основний інструментарій управління системами збутової логістики та особливості його застосування в торговельних підприємствах, задіяних у процесах просування товарів до споживачів.

В обговоренні відкритої лекції взяли участь: керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професор Апопій В.В.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування, професор Черкасова С.В.; завідувач кафедри  митного та технічного регулювання, професор Ємченко І.В.; професор кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Доманцевич Н.І.,; професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики  Антонюк Я.М.; професор кафедри менеджменту Скрипко Т.О.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шалева О.І.; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Шиндировськимй І.М.

Під час обговорення виступаючі відзначили, що лекція прочитана на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягла своєї мети і відповідає сучасним вимогам вищої школи.

30 березня 2018 року в університеті відбулася відкрита загальноуніверситетська лекція завідувача кафедри фінансів, кредиту та страхування, д.е.н., професора Черкасової С. В. на тему "Фінансові посередники" з навчальної дисципліни "Фінансовий ринок"

Під час викладення лекційного матеріалу були висвітлені питання суті, значення та функцій фінансових посередників в економіці, розглянуті переваги їх діяльності в умовах розвиненого фінансового ринку. Лектором були визначені особливості національної моделі фінансового посередництва, охарактеризовані проблеми діяльності банків і небанківських фінансових інститутів у вітчизняній практиці. Окремо були розглянуті шляхи та напрями посилення вагомості діяльності фінансових посередників у забезпеченні фінансування економічного зростання та розвитку фінансової системи України.

В обговоренні відкритої лекції прийняли участь: керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації, професор Медвідь Л. Г.; декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцент Полякова Ю. В.; декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доцент Гаврилишин В. В.; директор Інституту економіки та фінансів, доцент Герасименко Т. О.; завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор Бачинський В. І.; завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент Блащак І. М.; завідувач кафедри менеджменту, професор Трут О. О.; д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Міщук І. П.; доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Рущишин Н. М.; доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Чуй І. Р., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Власюк Н. І., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Юсипович О. І.

Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий рівень прочитаної лекції, її актуальність та фаховість.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

ЕRASMUS+: до уваги студентів 2 та 3 курсів

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю ЛТЕУ


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України