Осінська Оксана Богданівна

кандидат економічних наук

Освіта вища: закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Економіка підприємства” і здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки.

Трудову діяльність розпочала з 2006 року на посаді провідного фахівця відділу кадрів.

Після закінчення аспірантури у 2013 році успішно захистила кандидатську дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Ефективність державного регуляторного  механізму формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У вересні 2015 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді старшого викладача кафедри комерційної діяльності та підприємництва.

З вересня 2017 року по теперішній час –  доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Університету.

З вересня 2017 року по теперішній час –  завідувач аспірантури Університету.

Є автором близько 20 наукових праць, та однієї колективної монографії.

1. Осінська О. Б. Механізм державного регулювання в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки України / О. Б. Осінська // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 31.– С. 132-137. – (Серія економічна).
2. Осінська О. Б. Теоретичні аспекти формування соціально орієнтованої ринкової економіки / О. Б. Осінська // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Вип. 250: в 9 т. – Т. VIII. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 2051-2058.
3. Осінська О. Б. Основні переваги та недоліки соціально орієнтованої моделі розвитку економіки / О. Б. Осінська // Вісник Львівської державної фінансової академії / [голов. ред. Буряк П. Ю.]. –  Львів : ЛДФА, 2009. –  №16. –  С. 124-130.
4. Осінська О. Б. Значення держави в соціально зорієнтованій ринковій економіці / О. Б. Осінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. –  Львів : НЛТУ України, 2009. –  Вип. 19.5. –  С. 132-137.
5. Осінська О Б. Основні етапи формування соціально-орієнтованого ринку як форми ринкової економіки / О. Б. Осінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.6. –  С. 214-220.
6. Осінська О. Б. Теоретичні концепції соціального ринкового господарства / О. Б. Осінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. –  Львів : НЛТУ України. –  2009, Вип. 19.7. –  С. 186-192.
7. Осінська О. Б. Механізм державного регулювання в межах соціально-орієнтованої ринкової економіки // Системний аналіз економічних систем. Матеріали першого круглого столу // Наукова редакція: Башнянин Г. І., Шевчик Б. М. – Львів-Ліга-Прес  –  2013. – С. 143-151.
8. Осінська О. Б. Механізм державного регулювання у межах соціально-орієнтованої ринкової економіки / О. Б. Осінська // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. –
С. 126-132.
9. Осінська О. Б. Кредитне стимулювання субєктів підприємницької діяльності / О. Б. Осінська, А. А. Гаврилюк // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць.  Львів :  Видавництво ЛТЕУ, 2016.  Вип. 20.  С. 75-80.
10. Осінська О. Б. Економічні функції держави в соціально орієнтованій ринковій економіці / Осінська О. Б., Драбовський А. Г., Свінцов О. М. // Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку» (20-22 травня 2009 р.). – С. 26-27 .
11. Осінська О. Б. Державне регулювання за умов формування соціально орієнтованої ринкової економіки України / Осінська О. Б., Драбовський А. Г. // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2009». Т. 8. Экономика. – Одесса : Черноморье – 2009. – С. 54-56.
12. Осінська О. Б.  Основні принципи, функції та моделі соціальної держави // Материалы по V международна научна практична конференція. – София –  2009. – С. 53-54.
13. Барна М. Ю., Осінська О. Б. Сучасні та новітні торговельні формати як індикатор стану системи внутрішньої торгівлі // Матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Растр-7 – 2016. – C. 407-408.
14. Осінська О. Б. Нові концепції управління розвитком торговельного підприємства / О. Б. Осінська // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2016 р.  Львів : Растр-7 –2016.  С. 357-359.
15. . Осінська О. Б.  Імпортозалежність внутрішнього товарного ринку у контексті загроз економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ, 11-12 травня 2017 р. − С. 381-383.
16. Осінська О. Б., Гаврилюк А. А. Сучасна кредитна система в Україні // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ, 11-12 травня2017 р. − С. 383-384.
17. Осінська О. Б., Гаврилюк А. А. Інноваційні підходи до розвитку торговельного підприємства // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
02-03 листопада 2017 р. – Львів − С. 151-152
18.  Осінська О. Б. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України // колекивна монографія  /“Новий Світ – 2000”, 2017. – 440 с.

Обираєте ЛТЕУ?


ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.


ЛТЕУ

ЕRASMUS+: до уваги студентів 2 та 3 курсів

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю ЛТЕУ


ЛТЕУ

До уваги абітурієнтів 2020!

Станьте переможцем конкурсу та отримайте знижку на оплату навчання.


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Міністерство освіти і науки України