Бойко Руслан Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор
доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
відповідальний секретар Приймальної комісії

ORCID ID: 0000-0002-4044-0217
Researcher ID:
F-2597-2019
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=L4uBfXQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 108,
роб. тел.: +38 (032) 295-81-17
e-mail: pk@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
Закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю “Облік і аудит” і здобув кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва.

Аспірантуру Львівської комерційної академії закінчив за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)».

Викладацьку діяльність розпочав у 2001 році на кафедрі аудиту Львівської комерційної академії. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри аудиту та кафедри аудиту, аналізу та оподаткування, заступника директора Інституту економіки та фінансів з навчально-методичної роботи. На даний час відповідальний секретар Приймальної комісії Львівського торговельно-економічного університету.

В якості лектора читає курси "Основи оподаткування", "Оподаткування", "Контроль в бюджетних установах", "Аудит", "Ревізія і контроль", "Судово-бухгалтерська експертиза" для студентів різних спеціальностей та форм навчання.

Практичний досвід отримав працюючи на посадах бухгалтера, фінансового аналітика, головного бухгалтера, фінансового директора та директора будівельних, аудиторсько-консалтингових компаній.

Останній час працює над удосконаленням курсів "Оподаткування", "Ревізія і контроль", "Контроль в бюджетних установах" та займається проблематикою, пов’язаною з методологією та організацією контролю, досліджує його теоретичні та практичні аспекти.

Автор більш як сімдесяти наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, контролю, аналізу та оподаткуванню фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.

Основні навчально-методичні праці

 • Контроль і ревізія: навч. посібник / Р. В. Бойко. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. - 372 с.
 • Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність. навч. посібник / В. І. Лемішовський, А. М. Дідик, Гаращенко В.І., Р. Л. Хом'як, В. І. Воськало, О. С. Лемішовська, В. С. Мохняк, Л. П. Мороз, Р. В. Бойко. За ред. Лемішовського В.І. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2016. – 1024 c.
 • Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2019. – 140 с.
 • Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” та зі спеціальності 051 “Економіка” за освітньо-професійною програмою “Міжнародна економіка” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво ЛТЕУ. – 2019. – 62 с.
 • Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» та зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 137с.
 • Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» та зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 61 с.
 • Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни “Організація і методика аудиту” знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 82 с.
 • Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, О. С. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 135 с.
 • Методичні вказівки та завдання для поточного та підсумкового контролю з дисципліни «Організація і методика аудиту» знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» / К. І. Редченко, Р.М. Воронко, О. С. Воронко, Р.В. Бойко. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 61 с.
 • Основи оподаткування. Завдання та методичні вказівки для семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Облік і оподаткування" / Р. В. Бойко. – Львів: Ви-во ЛТЕУ, 2017 р. – 47 с.
 • Організаційні та методичні рекомендації з виконання курсових робіт з аудиту, внутрішнього аудиту, ревізії і контролю / Р.В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 56 с.
 • Аудит. Збірник тестових завдань для студентів напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 35 с.
 • Аудит. Ситуаційні завдання для семінарських і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» / К. І. Редченко, Р. М. Воронко, Р. В. Бойко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 63 с.
 • Ревізія і контроль. Методичні вказівки і завдання для семінарських і практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік та оподаткування" / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2017 р. – 76 с.
 • Контроль в бюджетних установах. Збірник тестових завдань для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік та оподаткування" / Р. В. Бойко, Р. М. Воронко. – Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2017 р. – 92 с.
 • Основи оподаткування. Збірник тестових завдань для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" /Р. В. Бойко. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2016 р. – 54 с.
 • Аудит. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030401 "Правознавство", 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030203 "Міжнародні економічні відносини", 6.030601 "Менеджмент", 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" / В. С. Рудницький В.С., Р. В. Бойко, В. М. Горшинський. – Львів: Львівська комерційна академія, 2013 р. – 35 с.
 • Аудит. Ситуаційні завдання для семінарських і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" / В. С. Рудницький В.С., Р. В. Бойко, В. М. Горшинський. – Львів: Львівська комерційна академія, 2013 р. – 63 с.
 • Аудит. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт студентів заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства" / В. С. Рудницький В.С., Р. В. Бойко, В. М. Горшинський. – Львів: Львівська комерційна академія, 2012 р. – 34 с.
 • Аудит. Збірник тестових завдань для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" / В. С. Рудницький В.С., Р. В. Бойко, В. М. Горшинський. – Львів: Львівська комерційна академія, 2012 р. – 36 с.
 • Контроль в бюджетних установах. Ситуаційні завдання та методичні вказівки для семінарських, практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" / Воронко Р.М., Бойко Р.В., Крохта Р.В., Мишолівський Б.І., Семенів М.І. - Львів: Львівська комерційна академія, 2011 р. – 39 с.
 • Методичні вказівки і завдання з курсу «Ревізія і контроль» для семінарських і практичних занять та самостійної роботи студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Облік і аудит» / Рудницький В.С., Куцик П.О., Воронко Р.М., Бойко Р.В., Горшинський В.М., Мишолівський Б.І. - Львів: Львівська комерційна академія, 2010 р. – 113 с.
 • Організаційні та методичні рекомендації з виконання курсових робіт з контролю / Рудницький В.С., Бойко Р.В., Душко З.О., Бунда О.М. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010 р. – 72 с.
 • Організаційні та методичні рекомендації з виконання курсових робіт з аудиту / Рудницький В.С., Бойко Р.В., Душко З.О., Бунда О.М.  – Львів: Львівська комерційна академія, 2010 р. – 72 с.
 • Організація і методика проведення аудиту. Методичні вказівки та ситуаційні завдання / Воронко Р.М., Душко З.О., Бойко Р.В.  – Львів: Львівська комерційна академія, 2007 р. – 98 с.
 • Організація і методика проведення аудиту. Тести. / Воронко Р.М., Душко З.О., Бойко Р.В. – Львів: Львівська комерційна академія, 2007 р. – 50 с.
 • Основні наукові праці
 • XBRL - відкритий стандарт подання ділової інформації: світові та українські тенденції // Р. В. Бойко / Аудитор України. - 2019 р. - № 1 - 2 (278 - 279). – 120 с. – С. 46-50.
 • XBRL – digital standard for financial reporting submission / Р. В. Бойко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. - 2018 р. - Вип. 56. – С. 161-166. - 172 с.
 • Облікові нюанси ведення лісового господарства: шукаємо відповіді на важливі питання / М.Ю. Чік, Р.В. Бойко // Аудитор України. - 2017 р. - № 10 (263). – С. 35-39.
 • Внутрішній контроль в інформаційній системі управління будівельною компанією // Р. В. Бойко / Міжнародний науковий журнал "Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації". – Тернопіль : СМП "Тайп", 2016. – Вип. 4. – 130 с. - С. 102-108.
 • Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко, М.Ю. Чік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 10. – С. 35-42.
 • Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі / Р.В. Бойко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015 р. - № 8-9. – С. 34-38.
 • Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект / Р.В. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії: Серія економічна. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2014, № 44. - 176 с. – С. 169-172.
 • Види рішень у внутрішньому аудиті // О.М. Бунда, Р.В. Бойко / Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: [зб. наук. пр.]. – Львів: ЛУБП, 2010. – 388с. – С. 61-64.
 • Початкова стадія аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.М. Бунда, /Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси».- Луцьк: ЛНТУ, 2010 р. - № 7 (25) – Ч.1. - 556 с. – С. 109-115.
 • Економічна сутність і співвідношення понять „господарські ризики”, „економічні ризики” та „підприємницькі ризики” // О.І. Юсипович, Р.В. Бойко / Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – Вип.. 11. – 278 с. – С. 162-168.
 • Організація проведення аудиту інвестиційної діяльності підприємств // Р.В. Бойко, О.І. Юсипович / Економічний аналіз. Зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010р. – № 6. – С. 379-382.

Підвищення кваліфікації

 • Nexia DK. Auditors & Consultants, підрозділ "ДК-Консалтинг", м. Львів (2018 р.)
 • Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Львів, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту (2013 р.)

Перелік нагород та заохочень

 • Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2020р.)
 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації за ефективну організацію науково-педагогічної роботи, професійну підготовку кадрів, успішне впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді та з нагоди 200-річчя ЛТЕУ (2016 р.)
 • Грамота Центральної спілки споживчих товариств України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, досягнення у науково-педагогічній роботі (2012 р.)
 • Почесна Грамота Львівської комерційної академії, за значні успіхи у суспільно-громадській роботі та з нагоди 194-річниці ЛКА (2010 р.)
 • Грамота Львівської комерційної академії за успіхи у навчально-виховній роботі (2009 р.)
 • Подяка Укоопспілки, за успіхи у науковій роботі та захисту дисертаційного дослідження (2006 р.)

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Чи варто завжди довіряти рейтингам?

Прозорість у формуванні рейтингів чи суб’єктивізм?Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен