Чік Марія Юріївна

Чік Марія Юріївна
 к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету, сертифікований аудитор.

Освіта:  закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію у 2009 році за спеціальністю "Облік і аудит". Друга вища освіта за спеціальністю "Правознавство". 1 грудня 2009 року зарахована в аспірантуру кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, яку успішно закінчила         1 грудня 2012 року.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Тема кандидатської дисертації: "Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств", захист у грудні 2012 року.

Досвід роботи: 

- з 2008 року – бухгалтер-експерт аудиторської фірми "УкрЗахідАудит";

- з 2013 року – асистент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії.

- з 2015 року - доцент кафедри бухгалтерського обліку; 

- з 2016 року - сертифікований аудитор аудиторської фірми "УкрЗахідАудит".

Публікації: співавтор навчального посібника "Основи наукових досліджень" та підручника біржова діяльність, автор понад 20 публікацій в наукових виданнях. Учасник понад 25 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня.

Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – К. : Алерта, 2013. – 622 с.

Навчальний посібник у .pdf форматі.

Наукові інтереси: проблеми обліку та контролю витрат та формування собівартості продукції підприємства.

Дисципліни, які викладає: "Облік зовнішньоекономічної діяльності", "Основи наукових досліджень" тощо.

Особисті досягнення: є фахівцем з бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, володіє практичними основами господарського та адміністративного права. Має досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, а також фінансових та неприбуткових установ.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Конференція з туризму

31 жовтня-1 листопада 2018 р. відбудеться І міжнародна науково-практична конференція

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України