Головацька Світлана Іванівна

доц., к.е.н. Головацька С.І. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівської комерційної академії за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності» та аспірантуру на кафедрі бухгалтерського обліку за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У спеціалізованій Вченій раді Львівської комерційної академії захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Облік і контроль витрат та виконаних робіт у підрядних будівельних організаціях” (на матеріалах підрядних будівельних організацій споживчої кооперації України).

Розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку, а з 2002 року по теперішній час обіймає посаду доцента (вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку було присвоєно у 2003 році).

З 2002 року Головацька С.І. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи роботи. Сьогодні доц. Головацька С.І. здійснює викладання дисциплін «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2» та «Система обліку і міжнародні стандарти фінансової звітності».

Доц. Головацька С.І. має понад 50 наукових і методичних праць; спеціалізується у сфері фінансового обліку підприємств будівельного комплексу і застосування міжнародних стандартів фінансової звітності; бере активну участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях.

Головацька С.І. поєднує наукову та практичну діяльність: Аудиторською палатою України присвоєно кваліфікацію аудитора (сертифікат серії А №004321), член Асоціації міжнародних сертифікованих бухгалтерів і аудиторів України (сертифікат рівня САР «Міжнародний бухгалтер-практик», Комісією з цінних паперів та фондового ринку України присвоєно кваліфікацію реєстратора власників іменних цінних паперів.

Доц. Головацька С.І. – головний бухгалтер Благодійного фонду ім. Туган-Барановського, статутними завданнями якого є підтримка наукової та культурної спадщини Львівського торговельно-економічного університету.

За сумлінну працю, активну громадську діяльність та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців доц. Головацька С.І. нагороджена Подякою Львівської облдержадміністрації.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

День відкритих дверей

24 листопада 2018 року початок о 11 годині

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України