Гелей Степан Дмитрович

ORCID ID: 0000-0003-4349-9107
Researcher ID: F-4868-2019

Гелей Степан Дмитрович народився 12 травня 1941 р. у с. Бабухів Рогатинського району, Івано-Франківської області. Закінчив Бабухівську семирічну (1957), Конюшківську середню (1960) школи Рогатинського району та історичний факультет Львівського державного (нині національного) університету ім. Івана Франка (1969), згодом аспірантуру. З 1961 по 1964 роки служив в армії.

Науково-педагогічну діяльність розпочав 1972 р. у Львівському торговельно-економічному інституті (з 1994 р. – Львівська комерційна академія; з 2016 р. – Львівський торговельно-економічний університет), де пройшов усі ступені зростання – від асистента до професора (1996), доктора історичних наук (2000), Заслуженого професора університету (2007), завідувача кафедри історії і політології (1988-2015), проректора з навчально-виховної роботи (з 1993 і по даний час). Нагороджений Почесною відзнакою Львівського торговельно-економічного університету (2016). Автор понад 350 наукових  і науково-методичних праць, із яких 11 монографій, 5 підручників, 15 навчальних посібників. Дійсний член НТШ (2005), член президії НТШ (2010), перший заступник голови НТШ (2014), відповідальний редактор "Вісника НТШ" (2014).

Відмінник народної освіти, нагороджений медаллю МОН України "Петро Могила", Лауреат літературної премії ім. Романа Федорова, член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Львівського національного університету ім. І. Фрнка. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні Університетом Галицького козацтва імені Петра Сагайдачного нагороджений орденом Петра Сагайдачного (2016).

Проблеми політичної історії України висвітлюються в монографіях: "Державницький світогляд В'ячеславаЛипинського" (1994); "Консервативна течія в суспільно-політичній думці України ХІХ ст." (1996); "Консервативно-політологічна концепція державотворення" (1997); "Василь Кучабський: від національної ідеї до державності" (1998); "Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ-ХХ ст.)" (2001); у співавторстві в навчальних посібниках: "Політологія" (9 видань, останнє 2015 р.); "Політико-правові системи світу" (два видання 2002, 2006); "Українська політологія" (частина І, ІІ – 1996, 1997); здійснив видання німецькомовної праці В. Кучабського, перекладеної українською мовою "Західна Україна в боротьбі з Польщею і більшовизмом в 1928-1923 рр." (2015).

С. Гелей автор двох збірників вибраних статей та повідомлень – "від національної ідеї до державності" (2011) та "Про ідеї, героїв і політику" (2016); редактор і автор передмови двох книг "У боротьбі за волю України. Спогади, життєписи, документи, матеріали" (2005-2006); один з авторів трьохтомної "Історії Львова" (2007); низки статей до "Енциклопедії сучасної України", "Економічної енциклопедії", "Енциклопедії Наукового товариства імені Шевченка" та інших видань; низки словників та довідників, історико-політологічних та економічних розвідок про Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Михайла Драгоманова, Ісидора Шараневича, МихайлаТугана-Барановського, В'ячеславаЛипинського, Степана Томашівського, Василя Кучабського, Осипа Назарука, Павла Скоропадського, Симона Петлюру, Дмитра Ісаєвича, Михайла Галущинського, Роксолану, Олену Степанів, Петра Франка та ін.

С. Гелей – засновник і керівник відомої в Україні та за її межами наукової школи кооперативного будівництва. Генезу кооперативного руху розкрито в монографіях "Українська кооперативна ідея в загальноєвропейському контексті" (2003); "Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність" (2010); у співавторстві "Споживча кооперація України: від зародження до сьогодення" (2013); в підручниках: "Історія кооперативного руху" (1995); "Історія споживчої кооперації України" (1996); "Кооперативне право" (1998); "Основи кооперації", "Теорія та історія кооперації"(2006); у трьох книгах історичних нарисів "Українські кооператори" (1999, 2001, 2007); у двох збірниках наукових праць "Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти" (1998, 2001). У 2008 р. опублікував монографію "Львівська комерційна академія. Нарис історії", присвячену 190-річчю найдавнішого економічного вишу України.

С. Гелей відповідальний редактор "Вісника Львівського торговельно-економічного університету – Гуманітарні науки" (з 1997 р.).

Значну увагу учений приділяє вивченню історії рідного краю – Рогатинщини. Цьому присвячені низка статей, зокрема: "Степан Качала – видатний діяч українського національного відродження в Галичині" (1995); "Наукова та громадська діяльність Ісидора Шараневича" (2001); "Лучинецькахроніка" (2003); "Роксолана в суспільно-політичній думці України ХІХ-ХХ століть" (2005); "Бабухів наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст." (2005); "Михайло Галущинський– перший директор Рогатинської гімназії" (2007); "Бабухів – село нескорених" (2011); "Боротьба мешканців села БабухівРогатинського повіту в 1920-х роках ХХ ст. за право навчати дітей місцевої початкової школи рідною українською мовою" (2017).

С. Гелей – науковий редактор і один із авторів "Ювілейної книги Рогатинської гімназії імені Володимира Великого. До сторіччя заснування. 1909-2009" (2009); співавтор монографії "Старожитності Рогатинщини" (2015) та автор монографії "Церква Воскресіння Христового в Бабухові" (2015).

С. Гелей – засновник (1984) і беззмінний президент народної хорової капели "Мрія" – лауреата міжнародних та вітчизняних конкурсів хорової музики. Неповторну самобутність українського хорового мистецтва капела представляла у Польщі, Чехословаччині, Югославії, Молдові, Хорватії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччині, Голландії, Швейцарії, Англії. С. Гелей – член Національної музичної спілки України (1990), багаторічний член президії хорового товариства ім. Миколи Леонтовича (1987), Заслужений працівник культури України (1999). 2005 р. узагальнив творчий шлях хорового колективу протягом 20-ти років у монографічному дослідженні "Мрія". Сторінки історії".

Основні праці

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Чи варто завжди довіряти рейтингам?

Прозорість у формуванні рейтингів чи суб’єктивізм?Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен