Клок Василь Ігорович

Клок Василь Ігорович
канд. істор. наук, доцент

Працює на кафедрі з 2007 р.

Стаж педагогічної роботи у вищій школі 5 років.

Коло наукових зацікавлень: історія польсько-українських відносин в Галичині 1918-1923 рр.

Є автором 7 наукових публікацій та 6 навчально-методичних розробок. Серед них:

Формування і діяльність польських органів влади у Східній Галичині (січень-березень 1919 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Випуск Х. – С. 426-435;

Польська спільнота Східної Галичини і Брестський мир 1918 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2006. – Випуск 8. – Частина 2. – С. 242-250;

Польське населення Східної Галичини та українсько-польська війна 1918-1919 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – Київ, 2006. – Випуск 16. – С. 61-71;

Формування польських органів влади у Східній Галичині (листопад-грудень 1918 р.) // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Історичні наука. – Острог, 2007. – Випуск 8. – С. 424-437;

Перші локальні органи польської влади на території Галичини(осінь –зима 1918) //Дух і літера. № 22 – Київ: Вид НУ «Києво-могилянська академія». – С 84-104;

Теорія та історія кооперації в тестах (для перевірки знань студентів з допомогою комп’ютерів). - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009;

Одержавлення споживчої кооперації України як складова політики «воєнного комунізму» // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія – гуманітарні науки. – Вип.8. – Львів, 2009. – С.138-148. 

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Конференція з туризму

31 жовтня-1 листопада 2018 р. відбудеться І міжнародна науково-практична конференція

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України